ČLÁNOK
Čína má menovú politiku postavenú na pevnom kurze meny
28. novembra 2001

Čína, ktorá je na druhom mieste na svete z hľadiska devízových rezerv, plánuje v nich zväčšiť podiel eura. Vedenie čínskej Štátnej devízovej burzy tvrdí, že vláda bude podporovať pevný kurz juanu voči iným voľne vymeniteľným menám po vstupe Číny do WTO.

Čína za posledné dva mesiace podstatne zväčšila rezervy európskej meny a rozhodla sa, že túto menu bude nakupovať. To viedlo v istý čas k miernemu rastu kurzu spoločnej európskej meny. Je to ešte jedným dôkazom toho, že Čína hrá čoraz väčšiu úlohu na medzinárodných devízových trhoch, hoci jej finančný systém v mnohom zostáva pre vonkajší svet uzavretý.

Vďaka tomu, že dlhé obdobie si Čína zachováva kladné saldo platobnej bilancie a zahraničných investícií, nachádza sa po Japonsku na druhom mieste z hľadiska devízových rezerv. V októbri tohto roku boli 203 mld. USD.

Doposiaľ Čína devízové rezervy investovala predovšetkým do dolárových aktív, predovšetkým do štátnych dlhopisov USA. Spomalenie ekonomického rastu V USA donútilo vedenie čínskej centrálnej banky, aby korigovala doterajší prístup k riadeniu devízových rezerv.

Teraz si Peking myslí, že súčasný kurz euro umožňuje považovať túto menu za bezpečnú z hľadiska investovania. Oficiálne miesta si dokonca myslia, že euro je podhodnotené. Postoj čínskeho vedenia voči spoločnej európskej mene sa stretol s pozitívnou reakciou Európskej centrálnej banky, ktorá sa ani tak nesnaží upevniť kurz spoločnej meny, ale skôr dôveru k nej.

Avšak zámer Pekingu zachovať stabilný kurz spoločnej európskej meny sa nemusí páčiť iným ázijským štátom.

Národná banka Číny má široké možnosti korekcie kurzu juanu, pretože v súčasnosti sa jeho kurz voči iným voľne vymeniteľným menám určuje pevným kurzovým režimom. Čínska mena je konvertibilnou menou vtedy ak sa používa na finančné operácie v zahraničnom obchode. Pri transferoch kapitálu, medzi ktoré patria portfóliové investície nie je konvertibilnou menou. Tieto obmedzenie chránia juan od špekulatívnych útokov a vyvolávajú kritiku zo strany mnohých susedov, najmä Japonska. To považuje čínsku menu za podhodnotenú, pretože poškodzuje japonskú ekonomiku. Vďaka podhodnotenému kurzu juanu sú čínske tovary lacnejšie ako japonské.

Dá sa predpokladať, že vyhlásenia Pekingu o zámere podporovať pevný kurz, boli kvôli tomu aby oslabilo kritiku menovej politiky a ubezpečil medzinárodnú finančnú komunitu v tom, že budúci rok nebude devalvovať juan. Niektoré vplyvní ekonómovia v čínskej vláde tvrdia, že vďaka liberalizácii po vstupe do WTO, po ktorom by mal nastúpiť rast dovozu, pravdepodobne nebude iná možnosť ako oslabiť kurz juanu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS