ČLÁNOK
Čína je v priamych zahraničných investíciách atraktívnejšia ako USA
24. septembra 2002

Čína vôbec po prvý raz vytlačila Spojené štáty z pozície najatraktívnejšej destinácie priamych zahraničných investícií (PZI). K takémuto záveru dospela v rámci svojho prieskumu renomovaná konzultačná skupina AT Kearney, ktorá oslovila popredných výkonných predstaviteľov a finančných riaditeľov najväčších svetových firiem a spoločností.

V štúdii AT Kearney, ktorú včera publikoval britský denník Financial Times sa uvádza, že riadiace štruktúry preferujú Čínu nielen pre veľkosť jej trhu, ale aj z dôvodu sústavnej vitálnosti ekonomiky tejto krajiny. Do úvahy sa pochopiteľne berú aj skúsenosti tých zahraničných podnikateľských subjektov, ktoré sa úspešne etablovali na čínskom trhu.

AT Kearney zároveň vyjadrila aj určité sklamanie z poklesu dynamiky amerického hospodárstva. Po prudkom vzostupe PZI v Spojených štátoch v uplynulých rokoch totiž došlo k ich útlmu a zahraniční investori vyjadrujú obavy z bezpečnosti svojich operácií v USA.

Ďalším veľmi vážnym faktorom je, že po ázijskej finančnej kríze, ktorá sa udiala v rokoch 1997-1998, vôbec po prvý raz dochádza aj podstatnému prehodnocovaniu objemov zahraničných investícií. Momentálne sa dôvera ku globálnej ekonomike zlepšila, hoci bola otrasená minuloročnými teroristickými útokmi na USA, no záujem o zahraničné investície je stále značne utlmený.

V predchádzajúcich rokoch získali prieskumy AT Kearney

značnú relevantnosť, čo potvrdili aj dokumenty Konferencie o obchode a rozvoji Organizácie spojených národov – UNCTAD.

V ich záveroch z konca uplynulého týždňa sa totiž zhodne s AT Kearney konštatuje, že dochádza k slabnúcej dôvere investorov angažovať sa na zahraničných trhoch.

UNCTAD dodáva, že objem PZI sa počas roka 2001 znížil o viac ako 50% a v globálnom meradle poklesol na 735 miliárd dolárov, pričom najväčšia redukcia priamych zahraničných investícií sa zaznamenala v priemyselne vyspelých krajinách.

Investície v Číne dosiahli v roku 2001 takmer 50 miliárd dolárov, v Spojených štátoch 125 miliárd USD, avšak úroveň PZI v Čínskej ľudovej republike graduje a v Spojených štátoch amerických klesá – z 301 miliárd USD v roku 2000 na už spomínaných 125 miliárd dolárov v roku 2001.

Počas uplynulého roka klesol počet i objem fúzií a akvizícií (M&A).

Pred dvoma rokmi preferovalo model získania podielu na zahraničnom trhu v rámci M&A až 71% investorov.

Počas uplynulého roku klesol tento ukazovateľ na 40%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS