ČLÁNOK
Čína chce zdanením úrokových výnosov oživiť ekonomiku
31. augusta 1999

Čína prezentovala nový balíček ekonomických opatrení zameraný na oživenie stagnujúcej ekonomiky, ktorý sa bude opierať o výdavky na infraštruktúrne projekty a získanie prostriedkov z účtov v súkromných bankách. V rovnakom čase by mala čínska vláda pomôcť rastúcemu počtu nezamestnaných a dôchodcov. Podľa informácií štátnych oznamovacích prostriedkov schválil čínsky parlament emisiu štátnych dlhopisov v hodnote 60 mld. jüanov (7,25 mld. USD) a po prvýkrát vytvoril priestor na zdanenie úrokových výnosov na bankových účtoch fyzických osôb denominovaných v jüanoch a zahraničných menách.
Čínsky minister financií Xiang Huaicheng sa vyjadril, že emisia štátnych dlhopisov bude znamenať stimulačný efekt vo výške 300 mld. jüanov prevažne v dôsledku rastu poskytnutých bankových úverov. Podľa neho sa fiškálna politika čínskej vlády orientuje na povzbudenie investícií, rast spotreby a stimuláciu exportu. Zdanením úspor chce kabinet povzbudiť spotrebu a konečne prerušiť dva roky trvajúci deflačný vývoj. Individuálne bankové depozitá dosahujú v súčasnosti 5,92 bil. jüanov a rýchlo rastú. Čína dosiahla v minulom roku hospodársky rast na úrovni 7,8 %, pričom z väčšej časti bol ťahaný investíciami do infraštruktúry vo výške 100 mld. jüanov, ktoré boli financované na úkor štátneho zadlženia a zodpovedali pôžičke od štátnych bánk.
Zavedenie dane z úrokových výnosov by mohlo odstrašiť sporiteľov, ktorí si vytvárajú úspory na horšie obdobie, pričom v krajine je vysoká miera nezamestnanosti a kolabuje socialistický systém sociálneho zabezpečenia. Obyvateľstvo, ktoré chce sporiť a svoje úspory si môže v podstate uložiť iba do štátnych bánk, opakovane ignorovalo signály vo forme zníženia úrokových sadzieb. Podľa analytikov však zostáva nejasné, či posledné vládne opatrenia budú znamenať obrat v sporivosti Číňanov.
Index spotrebiteľských cien, ktorý je hlavným indikátorom miery inflácie, zaznamenáva pokles neustále od októbra 1997 už 22 mesiacov. V prvom polroku tohto roka sa hrubý domáci produkt Číny zvýšil o 7,6 %, pričom v porovnaní s 8,3 % hospodárskym rastom v 1. kvartáli sa tempo rastu v 2. štvrťroku spomalilo na 7,1 %. Čínsky kabinet bol opatrný a chcel vyvážiť zlé správy pre sporiteľov opatreniami orientovanými na najviac zraniteľné sociálne vrstvy – nezamestnaných, dôchodcov a mestských robotníkov s nízkymi zárobkami. Príjmy z dane z úrokových výnosov by mali byť podľa čínskeho ministra financií použité na zvýšenie podpory a úľav pre prepustených štátnych zamestnancov, zvýšenie minimálnej mzdy pre robotníkov v mestách a na úhradu doteraz nevyplatených dôchodkov.
Stála komisia čínskeho parlamentu sa rozhodla vyškrtnúť úsporné účty fyzických osôb zo zoznamu nezdaniteľných príjmov. Čínski zákonodarcovia však neboli jednotní v otázke spôsobu zavedenia novej dane. Parlament preto preniesol rozhodnutie na vládu, pretože podľa niektorých poslancov by obyvateľstvo s nízkymi príjmami nemalo byť zdaňované v takom rozsahu ako bohatí ľudia. Podľa dohadov čínskych médií by mohol parlament schváliť jednotnú sadzbu dane na úrovni pravdepodobne 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS