ČLÁNOK
Cieľom transformácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je vytvoriť obchodno – podnikateľský subjekt
4. decembra 1997

Pre dosiahnutie tohoto cieľa je potrebné vykonať viaceré opatrenia. Nový zákon o Železniciach Slovenskej republiky, ktorý by železnice pretransformoval na akciovú spoločsnoť by mala vláda prerokovať ešte do konca tohoto roka. Ďalšími opatreniami v najbližšej budúcnosti by malo byť vypracovanie štúdie o optimálnom vedení vysokorýchlostných tratí na našom území, oživenie regionálnej dopravy zakladaním spoločných podnikov s účasťou ŽSR, transformovaných podnikov autobusovej dopravy, obcí a miest a podnikov, a taktiež treba pracovať na rozvoji celoeurópskych sietí a integrácii do širšieho európskeho dopravného trhu. Ako upozornil M. Lazar, transformácia železníc sa zbytočne dlho odkladala. Hlavným nedostakom súčasnej infraštruktúry je nízka úroveň traťových rýchlostí. K ďalším problémom patrí pokles výkonov, v nákladnej doprave od roku 1989 o viac ako polovicu, zastaranosť vozového parku a vysoké zadlženie, ku ktorému došlo aj vďaka zvýšenému tempu investovania v roku 1996. Štát neuhrádza ŽSR v plnej miere straty z výkonov vo verejnom záujme, preto musia ŽSR kryť straty z osobnej prepravy zo zisku z nákladnej prepravy, čo označil M. Lazar za nežiadúci a nesystémový krok. V súčasnosti je strata ŽSR vyše 4 mld Sk, zadlženie sa od začiatku roka 1997 viac ako zdvojnásobilo a k 30. septembru mali ŽSR záväzky z úverov a finančných výpomocí vo výške takmer 11,4 mld. Sk. Riešenie nepriaznivej situácie vidí M. Lazar v opatreniach na spriehľadnenie finančných tokov, objektivizácii zmluvne dohodnutých cien, reštrukturalizácii úverov v prospech dlhodobého a leasingového financovania. Bolo nutné pozastaviť aj práce na rozpracovaných investičných projektoch. Napriek tomu však nemožno chcieť, aby ŽSR hospodárili so ziskom, keďže zisková nie je v súčasnosti takmer žiadna európska železnica.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS