ČLÁNOK
Cieľom NBS zníženie podielu deficitu bežného účtu na HDP
18. mája 1998

Pre tlačovú agentúru SITA to povedal guvernér Národnej banky Slovenska Vladimír Masár. Ako dodal, tento cieľ schválila na svojom štvrtkovom zasadaní Banková rada NBS v rámci aktualizácie menovej politiky na tento rok. NBS podľa Masára pristúpila k takejto forme definície menových cieľov v oblasti platobnej bilancie, pretože sú zatiaľ známe iba predbežné údaje o platobnej bilancii. Tie hovoria o deficite bežného účtu vo výške 45,3 mld. Sk alebo 6,9 % HDP. V pôvodnom menovom programe, ktorý NBS predstavila v decembri 1997 pritom NBS predpokladala podiel deficitu bežného účtu na platobnej bilancii za rok 1997 na úrovni do 8 % a jej cieľom pre rok 1998 bolo zníženie pod 6 %. „Ak by sa na základe spresnenia štatistických výsledkov ukázalo, že podiel deficitu bežného účtu na HDP bol 8 %, potom bude našim cieľom 6 %, ak by to bolo 7 %, potom bude náš cieľ 5 %,“ vysvetlil V. Masár. NBS v rámci stabilizácie makroekonomického prostredia považuje podľa slov V. Masára za jeden z najdôležitejších momentov zmiernenie vonkajšej nerovnováhy, ktorá sa prejavuje deficitom obchodnej a platobnej bilancie. „Aj keď ešte nie sú spresnené štatistické výsledky, môžme jednoznačne konštatovať, že v roku 1997 sa aj vďaka menovej politike NBS podarilo tento nepriaznivý stav zmierniť,“ povedal guvernér slovenskej centrálnej banky. Ako dodal, NBS predpokladá, že tendencia zmierňovania deficitov platobnej aj obchodnej bilancie bude pokračovať aj pri porovnaní roku 1998 s rokom 1997. „Tento proces bude podporovaný aj menovou politikou Národnej banky Slovenska,“ vyhlásil guvernér.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS