ČLÁNOK
Cielom ministerstva financií do 2006 je zníženie deficitu verejných financií pod 3 % HDP
4. apríla 2003

Ministerstvo financií SR (MF) chce dosiahnut v budúcom roku schodok verejných financií (VF) na úrovni 3,4 % predpokladaného hrubého domáceho produktu (HDP) aj napriek hroziacemu nárastu deficitu vyplývajúceho z pripravovanej dôchodkovej reformy. Ak by však rezort financií musel zapocítat do schodku VF aj budúcorocné náklady na dôchodkovú reformu, tak ako to stanovuje metodika Medzinárodného menového fondu alebo Európskej únie, jeho podiel na HDP by sa zvýšil približne o 1 %. „Cielom stále zostáva znížit deficit VF do roku 2006 pod úroven 3 % HDP, tak aby sme splnali Maastrichtské kritériá,“ uviedol vo štvrtok minister financií Ivan Mikloš.

MF znížilo v návrhu východísk budúcorocného štátneho rozpoctu (SR) v makroekonomických východiskách odhad rocného rastu HDP z pôvodných 4,6 % na 4,1 %. Priemerná rocná miera inflácie by mala v budúcom roku dosiahnut 7,5 % a priemerná evidovaná miera nezamestnanosti pocítaná z disponibilného poctu nezamestnaných 17 %. Výšku inflácie by pritom mali podla Mikloša ovplyvnit najmä výška deregulovaných cien, ceny potravín po vstupe do Európskej únie a danová reforma cez zvyšovanie nepriamych daní.

Rezort financií upravil vo východiskách ŠR na rok 2004 aj niektoré položky, napr. na výstavbu, opravy a údržbu dialnic a ciest vrátane výdavkov na Most Košická by sa malo použit 13,7 mld. Sk, pre železnice vyclenilo MF na výkony vo verejnom záujme 6,6 mld. Sk a na investície zvlášt 4,8 mld. Sk. Limity, ktoré MF stanovilo pre jednotlivé kapitoly, by mali byt podla Mikloša dostacujúce. Pri zostavovaní návrhu ŠR však ocakáva tlaky zo strany viacerých ministerstiev, najmä pôdohospodárstva, kultúry, vnútra a školstva, na zvýšenie objemu vyclenených prostriedkov, ich výšku odhaduje približne na 29 mld. Sk.

MF plánuje deficit ŠR v budúcom roku na úrovni 52,3 mld. Sk. Príjmy budúcorocného rozpoctu by pritom mali dosiahnut 264 mld. Sk a výdavky 316,3 mld. Sk. Príjmy budúcorocného ŠR by mali medzirocne vzrást o vyše 28 mld. Sk a výdavky takmer o 25 mld. Sk. Východiská ŠR obsahujú podla ministra financií rezervu asi 5 mld. Sk na financovanie prioritných projektov vlády.

Východiská budúcorocného ŠR chce MF predložit podla Mikloša na prvé prerokovanie v tripartite do 15. apríla a následne 16. apríla by sa nimi mala prvýkrát zaoberat aj vláda. Do konca júna by mali predložit šéfovia rozpoctových kapitol konkrétne návrhy príjmov a výdavkov kapitol a do 15. augusta by sa už návrhom ŠR mali zaoberat poradné orgány vlády a tripartita. Vládny kabinet by mal odsúhlasit budúcorocný ŠR do konca septembra a poslancom Národnej rady SR by sa mal predložit do 15. októbra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS