ČLÁNOK
Chovanec sa chce odvolať proti rozhodnutiu súdu
14. marca 2001

Krajský súd v Banskej Bystrici v stredu rozhodol, že pohľadávka Fondu ochrany vkladov (FOV) vo výške 2,24 mld. Sk voči Dopravnej banke (DB) je oprávnená v plnej výške a odmietol tak pokus správcu konkurznej podstaty DB Milana Chovanca o jej popretie. M. Chovanec ako aj jeho právny zástupca Peter Šmeringai uvažujú o tom, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolajú.

Sudca uznal ako pohľadávku tretej triedy 2,239 mld. Sk a v štvrtej triede 1,4 mil. Sk. V odôvodnení však označil konštrukciu zákona o ochrane vkladov za neobvyklú a stanovisko Národnej banky Slovenska (NBS) ako predkladateľa zákona za vnútorne rozporné. Súčasne vyhlásil, že náplň činnosti FOV Obchodný register charakterizuje nedostatočne. Proti rozhodnutiu sa môžu strany odvolať do 15 dní od jeho doručenia.

Pred súdom vystúpil aj opatrovník DB, banskobystrický advokát Igor Michalovič. Kvôli jeho neúčasti sa muselo jesenné prieskumné pojednávanie pohľadávok opakovať. FOV na jednej strane tvrdil, že opatrovník jeho pohľadávku písomne nepoprel, odporca a opatrovník však argumentovali, že na druhom prieskumnom pojednávaní pohľadávku popreli osobne. Sudca nepredvolal námestníka generálneho riaditeľa Dopravnej poisťovne, ktorého námietka voči pohľadávke FOV údajne bola impulzom pre jej popretie správcom a opatrovníkom. Advokát FOV spochybňoval platnosť opakovaného prieskumného pojednávania pre neskoré zverejnenie a v závere vzniesol námietku proti sudcovi kvôli údajnej zaujatosti.

M. Horváth považuje rozhodnutie súdu za precedens, ktorý pomôže aj v konkurzoch AG Banky a Slovenskej kreditnej banky. FOV zatiaľ vyplatil náhrady za 8,4 mld. Sk, z vlastných zdrojov pritom vykryl len asi 3 mld. Sk. V potvrdenej pozícii veriteľa reprezentujúceho 90 % pohľadávok voči DB chce FOV zabrániť realizácii plánu správcu speňažiť konkurznú podstatu DB, lebo ho pokladá za netransparentný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS