ČLÁNOK
Chiron Corp.
8. novembra 2001

Chiron Corp. je jednou z popredných biotechnologických spoločností, ktorá sústreďuje výskumné a rozvojové aktivity v troch globálnych odvetviach: biofarmaceutiká, krvné testy a vakcíny. Vyvíjané produkty sú určené na prevenciu a liečbu rakoviny, infekčných a kardiovaskulárnych ochorení. Spoločnosť sa teda skladá z troch divízií.

Chiron Biopharmaceuticals vyvíja a ponúka terapeutické produkty, akými sú Proleukin (aldesleukin), ktorý slúži na liečenie nádorových ochorení obličiek alebo kože a DepoCyt™ potrebný pri liečení meningitídy. Spoločnosť vyrába ľudský rastový faktor, ktorý tvorí aktívnu časť v lieku Regranex® (becaplermin). Na trh ho dodáva firma Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. a spoločnosť Johnson & Johnson ako liečivo pre vredové ochorenia nôh, vzťahujúce sa k diabetes. Chiron tiež produkuje Betaseron® (interferon beta-1b) pre Berlex Laboratories, Inc. a jej materskú spoločnosť Schering AG. Betaseron® je uvádzaný na trh firmami Berlex a Schering ako liečivo pre sklerózu multiplex. V Európe bol tiež tento liek schválený na liečenie pacientov trpiacich sklerózou multiplex.

Chiron Blood Testing je celosvetovým dodávateľom bezpečných krvných testov. Prostredníctvom jej obchodného prepojenia s Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., vyvíja a dodáva na trh imunologické a dodatkové testy pre krvné infekčné ochorenia. Spoločnosť a jej kolaborant, Gene-Probe Inc., vyvíjajú a uvádzajú na trh nové a vysoko citlivé testy, ako napríklad Chiron Procleix TM, test pre vírus hepatitídy C a HIV-1. Vzhľadom na potrebu trhu, sú vyvíjané daľšie testy pre hepatitídu B, hepatitídu A a parvovírus B19.

Chiron Vaccines ponúka viac ako 30 nových a konvenčných vakcín pre deti i dospelých. Najznámejšími sú MenjugateTM, schválený pre meningokokové C ochorenie a RabAvert®, ktorý je certifikovaný v U.S. na liečbu besnoty. Chiron Vaccines má veľmi silné postavenie v Nemecku a Taliansku, kde vystupuje v pozícii trhového lídra.

V roku 2000 výnosy spoločnosti vzrástli o 27,4% z 763 mil. USD v roku 1999 na 972 mil. USD, pričom priemerný rast výnosov za posledné tri roky je na úrovni 19,16%. Spoločnosť zaznamenala prudký nárast hrubého zisku z predaja svojich produktov z úrovne 237 mil. USD na 406 mil. USD. Celkový hrubý zisk sa zvýšil z 535,7 mil. USD na 713,2 mil. USD. Napriek tomu však čistý príjem z prevádzkových operácií klesol o 87% na 16,1 mil. USD. V predaji vakcín Chiron dosiahol najlepší hospodársky výsledok vo svojej histórii a to predovšetkým vďaka uvedeniu produktu Menjugete na trh Veľkej Británie. Len v samotnej Veľkej Británii dosiahli výnosy z predaja tejto vakcíny 100 mil. USD. Aj tento úspech zaradil Chiron na piate miesto na svete v oblasti vývoja a predaja vakcín. Vo všeobecnosti možno konštatovať veľmi silnú pozíciu spoločnosti na európskom trhu, ale taktiež v Austrálii a Japonsku. Výdavky na výskum a vývoj mierne poklesli z 303 mil. USD v roku 1999 na 299 mil. USD v roku 2000. Celkové aktíva zostali prakticky na nezmenenej úrovni približne 2,45 mld. USD. Spoločnosť sa postupne očisťuje o dlhodobé záväzky, ktoré v roku 1996 boli na úrovni 420 mil. USD. V roku 2000 zaznamenali rapídny pokles až na 3 mil. USD.

P/E Ratio dosiahlo hladinu 803,03 za posledných 12 mesiacov. Cena akcií sa za posledných 52 týždňov pohybovala v rozmedzí 35,38 USD za akciu až po 59,44 USD na akciu. V súčasnosti sa udržiava na úrovni 53 USD. Trhová kapitalizácia dosahuje hladinu 9,3 mld. USD. Ku koncu roka 2000 spoločnosť zamestnávala 3422 pracovníkov. Analytici očakávajú v nasledujúcich piatich rokoch 21,5% rast výnosov spoločnosti, čo je číslo pod úrovňou očakávaného rastu odvetvia ako celku.

V septembri roku 2000 Chiron Corp. ukončil akvizíciu spoločnosti PathoGenesis, čím si značne posilnil svoju pozíciu na trhu s biofarmaceutickými produktmi. PathoGenesis je biotechnologická spoločnosť zameraná na infekčné choroby. Hodnota tejto akvizície je 720 mil. USD. V októbri 2000 spoločnosť podpísala licenčnú zmluvu s Hoffmann-La Roche. Na základe tejto zmluvy Chiron umožnil využívať svoje poznatky z oblasti výskumu vírusu hepatitídy typu C a HIV firme Roche. Hodnota tejto spolupráce je 115 mil. USD. Podobnú spoluprácu nadviazal aj s FDA (Food and Drug Administration of USA) a NIH (National Institutes of Health). Tieto zmluvy sú zamerané predovšetkým na oblasť výskumu HIV. Zmluva s NIH bola ocenená na 23 mil. USD. Okrem týchto inštitúcií Chiron Corp. spolupracuje aj so spoločnosťami Abbott Laboratories, Bio Rad, Merck, Bayer, Gen-Probe, Berlex, Novartis, Johnson & Johnson a ďalšími.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS