ČLÁNOK
Chirana-Prema, a.s., Stará Turá vykázala za minulý rok stratu 176,8 mil. Sk
1. januára 1998

Hospodársky výsledok spoločnosti ovplyvnili najmä zmeny kurzov zahraničných mien, obmedzený prístup k finančným zdrojom, vysoká cena peňazí, zavedenie dovoznej prirážky, ako aj zúčtovanie opravných položiek k starším pohľadávkam po lehote splatnosti. Agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník Chirana- Prema Eugen Ruttkay. V minulom roku predstavovali tržby Chirana- Prema 1,532 mld. Sk, pričom oproti roku 1996 poklesli o 0,66 %. Na domáci trh smeroval tovar za 681 mil. Sk a na export za 851 mil. Sk. Na celkovom exporte sa krajiny strednej a východnej Európy podieľali 72,5 % a krajiny Európskej únie 14,4 %. Do ostatných štátov smerovalo 13,1 % vývozu. Najvýraznejší pokles zaznamenala Chirana v exporte do ČR, a to o 23,5 %. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný zvýšením exportu do Ruska o 8,1 %. Vo výrobkovom sortimente zaznamenala Chirana-Prema najvyšší rast predaja u lekárskych prístrojov a najväčší pokles u stomatologickej techniky. Krátkodobé pohľadávky spoločnosti vzrástli z 585,5 mil. Sk v roku 1996 na 1,141 mld. Sk v roku 1997. Krátkodobé záväzky sa taktiež zvýšili, pričom za rok 1997 dosiahli 1,541 mld. Sk. Dlhodobé záväzky sa zvýšili o 591,2 mil. Sk a dosiahli 595,7 mil. Sk. Dlhodobé pohľadávky poklesli oproti roku 1996 o 14,9 mil. Sk a v roku 1997 predstavovali 7,2 mil. Sk. V minulom roku predstavovali bankové úvery spoločnosti 496,7 mil. Sk. Základné imanie bolo ku koncu minulého roka 1,034 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS