ČLÁNOK
Chemolak vyplatí za rok 1997 dividendu 12 Sk na akciu pred zdanením
11. mája 1998

Na 501 620 kusov akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk teda Chemolak vyplatí na dividendách celkom 6,0194 mil. Sk. Predstavuje to takmer 10-percentný podiel z minuloročného čistého zisku 60,456 mil. Sk. Rozhodlo o tom dnešné riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Pri základnom imaní 501,620 mil. Sk minuloročný čistý zisk na akciu poklesol o 22,3 % na 120,50 Sk. Dividenda je aj napriek tomu vyššia, v roku 1996 Chemolak vyplácal hrubú dividendu 10 Sk na akciu. Agentúru SITA o tom informoval vedúci odboru legislatívy a riadenia Miroslav Belica. Jednou z príčin poklesu hospodárskeho výsledku bol podľa nedávnych vyjadrení predstaviteľov podniku pokles predaja svojej produkcie hlavne na českom trhu. Za hlavný dôvod zníženia pritom označili zavedenie balíčka opatrení vládami ČR a SR ako aj kĺzavého kurzu českej koruny. Negatívnym javom je každoročný pokles rentability vlastného imania. Kým v rokoch 1994 – 95 vykazoval Chemolak rentabilitu vlastného imania na úrovni 13 – 14 % , v roku 1996 to bolo 10 % a koncoročný výsledok na úrovni 60,456 mil. Sk znamená pokles rentability na 7,3 %. Hodnotovo vzrástlo základné imanie podniku o 2,3 % na 829,75 mil. Sk. Spoločnosť je proexportne orientovaná a každoročne zvyšuje objem vývozu. Zámer na rok 1998 ráta až 769 mil. Sk pri celkovom objeme predaja 1,635 mld. Sk. Teritoriálne tvorí Česká republika najväčšie odbytisko. Najväčšími odberateľmi sú dcérske spoločnosti Triton, s.r.o., Bratislava, Chemolak-Moravia, s.r.o., Zlín, Chemolak – Bohemia, s.r.o., Liberec. Medzi ďalších odberateľov patria Ukrajina, Poľsko, Rusko, Maďarsko a Uzbekistan. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby, laky a riedidlá. Chemolak sa dlhodobo dobrými výsledkami zaraďuje medzi najkvalitnejšie emisie na slovenskom kapitálovom trhu. V roku 1993 dosiahol zisk na akciu 165 Sk, v rokoch 1994 – 1995 dokonca výškou zisku na akciu prekročil 200 Sk pri koncoročnom čistom zisku vo výške 104 mil. resp. 107 mil. Sk. Rok 1996 priniesol pokles zisku na úroveň 155 Sk na akciu pri celkovom objeme 78 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS