ČLÁNOK
Chcete si zaregistrovať patent, známku alebo vzor?
16. júna 2000

K dispozícií sú dôležité adresy, telefóny, internetové adresy.

V samostatných kapitolách sú uvedené:

  1. právnepredpisy z oblasti priemyselného vlastníctva, história schvaľovaniazákonov, medzinárodných dohôd či zmlúv,
  2. presnýpopis pojmov, čo možno registrovať, práva a povinnosti prihlasovateľa,
  3. cenníkpoplatkov,
  4. potrebnéformuláre, žiadosti, tlačivá či návody na vyplnenie dokumentov,(formát PDF)
  5. akcieorganizované ÚPV SR. Ide o semináre, kurzy, školenia či odbornéskúšky.

Ďalšou aktivitou ÚPV SR je publikačná činnosť. Vydáva v pravidelných intervaloch publikácie súvisiace s činnosťou úradu napr. Vestník, Ročenka prípadne iné odborné knižné publikácie zamerané na určitú oblasť priemyselného vlastníctva.

V skúšobnej prevádzke je databázové vyhľadávanie údajov. Samozrejmosťou sú prítomné odkazy na príbuzné inštitúcie.

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS