ČLÁNOK
Chase Nominees odpredala takmer celý podiel v železiarňach
5. októbra 2000

Pri vyplatení 60 miliónov USD akcionárom VSŽ sa USX Corporation prakticky vrátia prostriedky vynaložené na nákup akcií.
Predávajúcim väčšej časti 8,68-percentného balíka akcií VSŽ, ktorý v utorok prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave získala USX Corporation, bola londýnska Chase Nominees Limited. Spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou cenných papierov pre investičné fondy a väčších vlastníkov cenných papierov, odpredala takmer všetky svoje akcie pri cene 197 Sk za kus a zo svojho 8,07-percentného balíka si ponechala len 0,16 % akcií VSŽ. Na burze sa v ten istý deň v priamych obchodoch previedlo ešte niekoľko menších objemov akcií pri rovnakej cene a výsledný balík 1 422 471 akcií zmenil majiteľa celkovo 3-krát, dvakrát pri cene 197 Sk a raz po 187 Sk za akciu, čo je rovnaká cena, pri akej USX Corporation nakúpila 5,27 % akcií VSŽ minulý týždeň. Pravdepodobne teda jeden zo sprostredkovateľov prerobil na 10-korunovom rozdiele 14,2 mil. Sk.
Hovorca U.S. Steel Thomas R. Ferrall označil nákup akcií VSŽ za vynikajúcu investičnú možnosť, odmietol však špecifikovať ceny i predajcov 13,95 % akcií, ktoré USX Corporation zatiaľ získala. Nákup ju stál v závislosti od ceny poslednej transakcie 428 až 442 mil. Sk.
U.S. Steel podpísala v piatok s vedením VSŽ, vládou SR a konzorciom veriteľských bánk koordinačné dohody, podľa ktorých sa stane strategickým partnerom košického hutníckeho kombinátu. V dohodách sa zaviazala vyplatiť akcionárom železiarní 60 mil. USD v hotovosti a ďalších 25 – 75 mil. USD v závislosti od výsledkov hospodárenia a trhových podmienok do roku 2002 až 2003.
Pri súčasnom takmer 14-percentnom podiele a podľa aktuálnych kurzov by teda U.S. Steel mala vyplatiť „sama sebe“ 420 mil. Sk v hotovosti a 175 – 525 mil. Sk v ďalších rokoch. Pri prepočte podľa súčasného kurzu (1 USD = 50,198 SKK) predstavuje 60 mil. USD určených pre akcionárov v hotovosti 183 Sk na každú zo 16 449 263 akcií VSŽ. Americký investor tak „ušetrí“ prakticky rovnaký objem prostriedkov, ktorý vynaložil na nákup akcií.
Vstup americkej spoločnosti by malo definitívne schváliť mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov 12. októbra, pričom obchodovanie s akciami bude zablokované od 9. októbra. U.S. Steel ponúka za hutnícke jadro VSŽ spolu 425 – 475 mil. USD, čo je podľa súčasných kurzov 21 až 23,4 mld. Sk. Z tejto sumy predstavuje výška prevzatého dlhu 325 mil. USD a daňové nedoplatky 15 mil. USD.
Podľa informácií z 25. septembra bola najväčším akcionárom spoločnosti Bank Austria, ktorá vlastnila 23,15 %. Nasledoval Transpetrol, a.s. s 21,24-percentným podielom, zamestnanecká Hutník, a.s. mala 10,63 % a Chase Nominees Limited vlastnila 8,04 % základného imania. Fond národného majetku SR kontroloval 3,79 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Slovenská poisťovňa 0,91 % akcií. Zvyšných takmer 30 % bolo vo vlastníctve menších akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS