ČLÁNOK
Cez účty KBB prešlo za päť rokov 1,5 mld. Sk úverov
28. júna 2001

Komoditná burza Bratislava (KBB), a.s. Bratislava má v súčasnosti k diapozícii 200 mil. Sk úverových zdrojov z Tatra banky a predpokladá, že ďalších 160 mil. Sk je na úvery poskytnú ďalšie banky. Informoval o tom šéf KBB Igor Krejčí.

Za posledných päť rokov prešli cez účty KBB úverové zdroje v hodnote 1,5 mld. Sk.

Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava (ZS KBB), a.s. Bratislava začalo používať skladiskové záložné listy na financovanie zásob vybraných komodít v roku 1996. Skladiskový záložný list (SZL) patrí do slovenskej sústavy cenných papierov a jeho hodnota je krytá hodnotou uskladneného tovaru. Systém financovania pozostáva v poskytovaní úverových prostriedkov oproti SZL, ktoré vystavuje registrovaný burzový sklad. Po predložení SZL a podpise zmluvy o prefinancovaní záložného listu sú finančné prostriedky poukázané na účet subjektu uskladňujúceho tovar, teda žiadateľa o pôžičku, najneskôr do dvoch dní. KBB financuje SZL vystavené na potravinársku pšenicu, kŕmnu pšenicu, kŕmnu kukuricu, potravinársku raž, kŕmny jačmeň, sladovnícky jačmeň, repku olejnú a slnečnicu. Úročenie poskytnutých úverových prostriedkov sa pohybuje od 5 % do 7%.

Prefinancovanie skladiskových záložných listov prostredníctvom ZS KBB vysvetľuje Dagmar Lukačková z KBB. Tomu kto uskladní tovar do verejného skladu vystavia skladiskový záložný list. Ten kto ho uskladnil sa zaviaže predať tovar cez burzu. Do depozitu burzy uloží majetkový list prevedie práva záložného listu na zúčtovacie stredisko burzy. Po týchto operáciách burza prevedie na jeho účet úverové prostriedky, od ktorých odpočíta kauciu 5 %, úrok a poplatky. Po predaji tovaru sa vysporiadajú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim tovar. Burza uhradí tomu kto uskladnil tovar rozdiel medzi záložnou pohľadávkou a hodnotu tovaru, predaného cez burzu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS