ČLÁNOK
Cez RM-S mohol Transpetrol predajom akcií VSŽ získať viac
7. januára 2002

V deň, kedy predal Transpetrol 3 494 017 akcií VSŽ na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pri cene 160 Sk za akciu, dosahovala priemerná cena týchto cenných papierov na RM-Systéme Slovakia (RM-S) až 229 Sk. Priemerná cena akcií za celý týždeň v anonymných obchodoch na RM-S predstavovala 232,70 Sk. Aj v prípade dopytu pri nižšej cene teda mohol Transpetrol pre štát zarobiť výrazne vyššiu sumu.

„Pri tejto transakcii sme postupovali tak ako vždy, teda na základe komisionárskej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou (SLSP),“ povedal v tejto súvislosti pre agentúru SITA riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Martin Zlocha. „SLSP pri realizácii pokynov na základe komisionárskej zmluvy vždy postupuje výlučne prostredníctvom verejného trhu BCPB,“ povedala agentúre SITA hovorkyňa sporiteľne Jana Ďuricová. Otázku, prečo Transpetrol nepredával akcie VSŽ prostredníctvom RM-S, Zlocha komentovať nechcel.

Čistý zisk Transpetrolu pri obchode s akciami VSŽ predstavuje 333 mil. Sk. Transakcie s týmito cennými papiermi však momentálne prešetruje Úrad pre finančný trh (ÚFT) na základe podozrenia zo špekulácií, ktoré mali byť zamerané na umelé zníženie ich ceny na BCPB. Ako SITA informoval hovorca ÚFT Marek Kačmár, úrad momentálne tieto prevody akcií prešetruje a vykonáva analýzu podkladov, ktoré si vyžiadal. Úrad však preveruje aj informácie, podľa ktorých na burze boli uskutočnené obchody s akciami VSŽ po ukončení oficiálnych obchodovacích hodín. Stalo sa tak 17. decembra 2001, kedy sa po 14-tej hodine zrealizovalo ešte 27 obchodov s týmito cennými papiermi. Cena pri nich postupne klesala od 149 Sk až po 100 Sk, pričom posledný obchod sa uskutočnil s objemom 25 tis. akcií. Podľa zistení ÚFT však boli obchody po ukončení oficiálnych obchodovacích hodín uskutočnené tak, že pokyny na tieto prevody boli zadané ešte v prípustnej časovej lehote a k posunu došlo len technickým postupom. „Úrad zatiaľ nemá oficiálne stanovisko BCPB, tento predpoklad však môžeme potvrdiť s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou,“ povedal hovorca ÚFT. Podľa Kačmára úrad zatiaľ nemá k dispozícii ani žiadne informácie na to, aby inicioval pozastavenie obchodov s akciami VSŽ z 21. decembra 2001.

Ako v piatok informoval agentúru SITA hovorca VSŽ Marián Boga, vedenie firmy vo štvrtok 3. januára odoslalo na BCPB podnet na zastavenie obchodovania, resp. na zrušenie obchodov s akciami VSŽ. Firma zároveň podala aj podnet na ÚFT na začatie konania s cieľom preveriť možné špekulatívne transakcie s akciami firmy. „Vedenie tieto podnety podalo na základe žiadostí viacerých akcionárov, medzi ktorými boli právnické aj fyzické osoby,“ povedal Boga.

Transpetrol predal svoj 21-percentný podiel na základnom imaní košických VSŽ, a.s. v piatok 21. decembra 2001. Prevod akcií sa uskutočnil na BCPB anonymným spôsobom, keď majiteľa zmenilo 3 494 017 akcií VSŽ v držbe Transpetrolu pri cene 160 Sk. Kupujúca strana by však mala byť známa až po zúčtovaní obchodu na BCPB a následnom zverejnení prevodu podielu vo výpise Strediska cenných papierov. Stať by sa tak malo na budúci týždeň. V rovnaký deň sa uskutočnil aj ďalší obchod s akciami VSŽ. Balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, kúpila Poštová banka pri cene 160 Sk. „Akcie banka nakúpila do svojho portfólia,“ povedala v súvislosti s cieľom nákupu tlačová tajomníčka banky Katarína Kadašiová.

Po predaji akcií VSŽ Transpetrolom transakcia zožala tvrdú kritiku z viacerých strán. Mediálne svoju nespokojnosť prezentoval napríklad Fond národného majetku, ktorý pôvodne zamýšľal na základe dohôd s Ministerstvom hospodárstva SR (MH) predať svoj podiel vo VSŽ spolu s Transpetrolom. Ku kritike predaja akcií VSŽ sa v piatok pripojila aj Strana občianskeho porozumenia (SOP), ktorá ho považuje za netransparentný a predstavuje podľa nej nehospodárne nakladanie s majetkom štátu. Ako uvádza SOP vo svojom vyhlásení, spôsob predaja, ktorý sa uskutočnil v posledných minútach obchodovania roku 2001, zakladá vážne podozrenia o špekulatívnom narábaní s akciami. „Cena akcií umelo výrazne klesala tesne pred predajom, ktorý sa uskutočnil napriek tomu, že minister hospodárstva dva dni predtým ohlásil zastavenie prevodu týchto akcií,“ uviedol vo vyhlásení prvý podpredseda SOP Jozef Škultéty.

SOP vyjadrila znepokojenie najmä nad faktom, že ani minister hospodárstva ani podpredseda vlády pre ekonomiku nezrealizovali žiadne opatrenia, ktoré by takýto postup mohli zastaviť. „Existuje teda podozrenie, že transakcia sa mohla udiať s vedomím, či dokonca súhlasom členov vlády,“ povedal Škultéty. Na základe týchto skutočností SOP očakáva okamžitý zásah zodpovedných členov vlády, minimálne v ich podpore Úradu pre finančný trh, ktorý by celú transakciu prešetril a prípadne i zrušil. Dôvodom na zrušenie by pritom podľa SOP mohlo byť podozrenie z manipulácie s cenou alebo existencia vyššej ponuky.

Vedenie VSŽ vo štvrtok 3. januára odoslalo na Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) „podnet na zastavenie obchodovania, respektíve zrušenie obchodov s akciami VSŽ.“ Firma zároveň podala aj podnet na Úrad pre finančný trh na začatie konania s cieľom preveriť možné špekulatívne transakcie s akciami firmy. Agentúru SITA o tom informoval hovorca firmy Marián Boga.

„Vedenie tieto podnety podalo na základe žiadostí viacerých akcionárov, medzi ktorými boli právnické aj fyzické osoby,“ povedal Boga. Transpetrol predal svoj 21-percentný podiel na základnom imaní košických VSŽ, a.s. v piatok 21. decembra 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS