ČLÁNOK
Cevap upísal akcie Novokeru protizákonne
18. decembra 2000

Krajský súd v Bratislave rozhodol v prospech spoločnosti Invest Brokers, ktorá je súčasťou skupiny Penta Group, že zvýšenie základného imania a samotný úpis akcií a.s. Novoker spoločnosťou Cevap Slovakia bol v rozpore so zákonom a vyhlásenou verejnou súťažou. „Rozhodnutie súdu je základným predpokladom na usporiadanie akcionárskych pomerov v Novokeri v prospech minoritných akcionárov,“ povedal pre agentúru SITA člen predstavenstva a.s. Penta Group (PG) Richard Schultz,

Práve navýšenie základného imania v rozpore so zákonom umožnilo podľa R. Schultza spoločnosti Cevap stať sa majoritným akcionárom Novokeru, absolútne ho ovládnuť a pripraviť firmu o viac ako 200 mil. Sk zisku.

Najvyšší súd SR nedávno rozhodol, že približne 83-miliónová pohľadávka Invest Brokers voči doteraz majoritnému akcionárovi Novokeru, spoločnosti Cevap Slovakia, v podstate neexistovala. V najbližšej dobe by mal Najvyšší súd SR rozhodovať aj o právoplatnosti samotného konkurzu na Cevap. Po jeho prípadnom zrušení a faktickom odblokovaní akcionárskych práv bol Cevap pripravený všetky právne spory s PG urovnať.

Väčšinových 70 % akcií Novokeru bolo odštátnených v kupónovej privatizácii. Zvyšných 30 % akcií mal podľa prvotného privatizačného projektu získať jediný investor. Nadobúdateľom sa stal Cevap Slovakia, s.r.o., ktorý odkúpil 30 % akcií od Fondu národného majetku SR. Navýšením základného imania bez účasti ostatných akcionárov získal 51 % akcií Novokeru. Vďaka tomuto podielu následne ovládol najväčšieho slovenského producenta obkladačiek a dlaždíc, vyvážajúceho väčšinu svojej produkcie.

PG, ktorá mala v Novokeri minoritný takmer 26,6-percentný akcionársky podiel prostredníctvom svojich dcérskych spoločností B Consult a Invest Brokers, obvinila skupinu väčšinových vlastníkov Novokeru okolo firmy Cevap z prevodov zisku spoločnosti a umelého znižovania daňového základu. Takto sa z peňazí Novokeru mali zaplatiť záväzky Cevapu voči FNM. V marci tohto roka ďalej Novoker, resp. jeho majoritný vlastník, podľa PG previedol svoj majetok na Bloomsbury Pacific Slovakia a obchodná činnosť Novokeru bola delegovaná na 1. Slovenskú keramickú, a.s. Tak došlo podľa Penty k vytunelovaniu Novokeru a vlastne k okradnutiu ostatných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS