ČLÁNOK
Cestné stavby, a.s., Košice stanovila za cieľ dosiahnúť výnosy vo výške 1,2 mld. Sk
8. januára 1997

V porovnaní s rokom 1997 by tak výnosy vzrástli o 10 % a výnosy zo základnej stavebnej výroby by stúpli o takmer 12 %. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ ekonomicko-finančného úseku Ján Kravčák. „V oblasti obnovy výrobných a technických zariadení sa predpokladá investovať približne 80 mil. Sk podobne ako v roku 1997,“ uviedol J. Kravčák. Podľa jeho slov budú finančné prostriedky použité predovšetkým na plynofikáciu obaľovacích súprav a rekonštrukciu prác v kameňolomoch. V roku 1997 nasmerovala firma investície do zvýšenia kapacity výroby kameniva, výroby obaľovacích zmesí, ako aj nákupu strojov so zvýšenými technickými parametrami pre pokládku obaľovacích zmesí a cementových stabilizácii. Spoločnosť sa podľa generálneho riaditeľa Jozefa Lucu výrazne podieľa na realizovaní diaľničného programu, pomocou ktorého si zabezpečuje rast nielen vo všetkých výnosových ukazovateľoch, ale aj zlepšenie finančných ukazovateľov. „Jedným z hlavných cieľov obchodnej politiky v budúcom roku bude ďalšie zapojenie sa do výstavby diaľničnej siete v súlade s programovým vyhlásením vlády SR,“ podotkol J. Kravčák. Podľa jeho slov sa wa práve intenzívnym zapojením do diaľničného programu podarilo Cestným stavbám dosiahnúť ciele Obchodného zámeru na tento rok. Cestné stavby v tomto roku zavŕšili zavádzanie systému kvality v zmysle STN EN ISO 9002 získaním certifikátu, čím sa stali prvou stavebnou firmou na Slovensku s certifikovaným systémom kvality. Základné imanie spoločnosti dosahuje takmer 360 mil. Sk. Najväčším akcionárom je SIPEE Holding GmbH (28,5 %). Významný podiel má aj MLD, s.r.o., Košice (26,8 %), ARDS, o.c.p., a.s., (11,3 %) a Reštitučný fond Bratislava (3 %). Ostatní individuálni akcionári vlastnia 30,4-percentný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS