ČLÁNOK
Cestné stavby, a.s., Košice predpokladajú investovať do obnovy zariadení
22. decembra 1997

Podobne ako v roku 1997. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ ekonomicko-finančného úseku Ján Kravčák. Podľa jeho slov boli finančné prostriedky použité na zvýšenie kapacity výroby kameniva, výroby obaľovacích zmesí, ako aj nákupu strojov so zvýšenými technickými parametrami pre pokládku obaľovacích zmesí a cementových stabilizácii. „Jedným z hlavných cieľov obchodnej politiky v budúcom roku bude zapojenie sa do výstavby diaľničnej siete v súlade s programovým vyhlásením vlády SR,“ podotkol J. Kravčák. Podľa jeho slov sa podarilo Cestným stavbám už v tomto roku dosiahnúť ciele obchodného zámeru intenzívnym zapojením do diaľničného programu. „V oblasti dopravy bol inovovaný park dopravných prostriedkov nákupom nákladných motorových vozidiel. Pre prevádzanie zemných orác boli zakúpené zemné stroje s vyššími technickými parametrami ako rýpadlá, dózery, valce a autogrégre,“ informoval J. Kravčák. Podľa jeho slov bude spoločnosť v budúcom roku investovať do plynofikácii obaľovacích súprav, rekonštrukčných prác v kameňolomoch a inde. Cestné stavby v tomto roku zavŕšili zavádzanie systému kvality v zmysle STN EN ISO 9002 získaním certifikátu, čím sa stali prvou stavebnou firmou na Slovensku s certifikovaným systémom kvality. Základné imanie spoločnosti dosahuje takmer 360 mil. Sk. Najväčším akcionárom je SIPEE Holding GmbH (28,5 %). Významný podiel má aj MLD, s.r.o., Košice (26,8 %), ARDS, o.c.p., a.s., (11,3 %) a Reštitučný fond Bratislava (3 %). Ostatní individuálni akcionári vlastnia 30,4-percentný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS