ČLÁNOK
Cestné stavby, a.s., Košice predpokladajú dosiahnuť za deväť mesiacov tohto roka zisk 54, mil. Sk.
2. októbra 1997

Tohtoročné výnosy zatiaľ ku koncu septembra dosahujú 780 mil. Sk a základná stavebná výroba predstavuje približne 600 mil. Sk. Spoločnosť sa podľa generálneho riaditeľa Jozefa Lucu výrazne podieľa na realizovaní dialničného programu, pomocou ktorého si zabezpečuje rast nielen vo všetkých výnosových ukazovateľoch, ale aj zlepšenie finančných ukazovateľov. “ Aj prvý polrok vzhľadom na výsledky hospodárenia možno považovať za úspešný. Bol dosiahnutý priaznivý hospodársky výsledok vo výške 21,538 mil. Sk. A. s. sa zapojila do programu výstavby diaľníc v SR. Za 1. polrok 1997 sme previedli stavebné práce na výstavbe diaľnice D1 Hybe vo výške 88,641 mil. Sk, Diaľničnom privádzači Červený Rak 15,585 mil. Sk, I/18 Obchvat Široké 27,183 mil. Sk. Na stavbe terminálu kombinovanej dopravy Dobrá bolo prestavaných 62,637 mil. Sk. Výnosy celkom dosiahli hodnotu 413,787 mil. Sk, s indexom rastu 171,7 %, “ dodal J. Luca.. Oproti minulému roku sa stav pohľadávok sa oproti zvýšil o 115,803 mil. Sk. Nepriaznivý vývoj v tejto oblasti podľa J. Lucu značne sťažil výrobnú, ako aj ekonomickú činnosť spoločnosti. Produktivita práce z výnosov na jedného pracovníka dosiahla 322 tis. Sk, čo predstavuje nárast o 48 %, produktivita práce z pridanej hodnoty bola zvýšená o 33,7 tis. Sk na pracovníka, t. j. 43,5 % nárast. Priemerná mzda dosiahla výšku 8142 Sk s nárastom indexu 122,0 %. Cestné stavby zavŕšili zavádzanie systému kvality v zmysle STN EN ISO 9002 získaním certifikátu, čím sa stali prvou stavebnou firmou na Slovensku s certifikovaným systémom kvality. Základné imanie spoločnosti dosahuje takmer 360 mil. Sk. Najväčším akcionárom je SIPEE Holding GmbH (28,5 %). Významný podiel má aj MLD, s.r.o., Košice (26,8 %), ARDS, o.c.p., a.s., (11,3 %) a Reštitučný fond Bratislava (3 %). Ostatní individuálni akcionári vlastnia 30,4-percentný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS