ČLÁNOK
Český štátny rozpočet 2001 prešiel prvým čítaním
19. októbra 2000

Poslanecká snemovňa podľa očakávaní schválila v prvom čítaní vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001, keď za návrh hlasovalo 127 poslancov z 182 prítomných. Proti návrhu sa vyslovilo 34 poslancov a 21 sa hlasovania zdržalo.

Vo štvrtok ráno sa na podpore návrhu, počítajúceho s príjmami vo výške 636,2 mld. CZK a výdavkami 685,2 mld. CZK, dohodli Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) a Občianska demokratická strana (ODS), ktoré disponujú v dolnej, 200-člennej snemovni väčšinou hlasou. Poslanci štvorkoalície a komunistickej strany sa vyslovili proti návrhu rozpočtu.

Snemovňa môže v ďalších čítaniach iba preskupovať položky medzi jednotlivými kapitolami v rozsahu schváleného rámca. Horná komora parlamentu o návrhu štátneho rozpočtu nerozhoduje. Návrh štátneho rozpočtu je zostavený so schodkom 49 mld. CZK a počíta aj so stratou Konsolidační banky za rok 2000, ktorá sa odhaduje na 20 mld. CZK a ďalšími nákladmi účtu štátnych finančných aktív vo výške 9 mld. CZK.

Ministerstvo financií hodlá uhradiť rozpočtový schodok emisiou štátnych dlhopisov podľa zvláštneho predpisu v objeme 40 mld. CZK a zvyšných 9 mld. CZK kryť zmenou stavu na účtoch štátnych finančných aktív. V štátnom rozpočte sú tiež obsiahnuté dotácie a transfery do rozpočtov jednotlivých obcí v úhrne po okresoch v celkovej výške 15,6 mld. CZK, ďalej dotácie do rozpočtov krajov v celkovej výške 903,04 mil. CZK a dotácie do Štátneho fondu ČR pre podporu a rozvoj českej kinematografie vo výške 10 mil. CZK. Po schválení návrhu v prvom čítaní sa bude návrh prerokúvať vo výboroch snemovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS