ČLÁNOK
Česká koruna láme nové historické rekordy, exportéri strácajú trpezlivosť
2. júla 2002


V súlade s očakávaniami trhu ponechala Česká národná banka na zasadaní svojej bankovej rady 26. júna kľúčové úrokové sadzby bezo zmeny. Po nedávnom povolebnom posilnení českej koruny cez hranicu 30 korún za euro sa pozornosť trhu upierala práve na ČNB, od ktorej mnohí čakali intervenciu proti prudkému posilňovaniu českej meny. Komentáre členov bankovej rady však očakávania trhu sklamali a pomohli korune v úvode júla posilniť na nové historické maximum 29,1 CYK/EUR. Ako uviedol člen bankovej rady ČNB Ján Frait, rada sa na svojom zasadaní zaoberala aj kurzom koruny a možnými intervenciami, no použitie tohto nástroja v súčasnosti považuje ešte za predčasné. Oldřich Dedek pripomenul „zlaté intervenčné pravidlo“, a síce že intervencie centrálnej banky na devízovom trhu sú účinné len vtedy, pokiaľ sa objavia neočakávane. Inými slovami prekvapia trh. Príkladom tohto pravidla sú nedávne všeobecne očakávané intervencie Bank of Japan, účinok ktorých mnohokrát trval len pár hodín, než pod tlakom trhových síl jen znova posilnil na pôvodné úrovne. Istým spôsobom opačným príkladom – úspešnosti tohto pravidla mohli byť posledné intervencie NBS, ktorými sa jej podarilo zdisciplinovať kurz koruny, keď najprv devízový trh prekvapila tým, že sa neobjavila na hranici, o ktorej sa dlho diskutovalo ako o intervenčnej úrovni a potom nechala trh chvíľu špekulovať, už s výrazne nižšou istotou, kde by mohla byť ďalšia intervenčná úroveň.

Ďedekové vyjadrenia okrem iného potvrdzujú výsledky analýz, podľa ktorých je nedávne povolebné posilnenie českej meny výsledkom reálnych konverzií devíz do českých korún. Môže ísť o prílevy súvisiace s niektorými z novopripravovaných projektov investícií na zelenej lúke. Zdá sa totiž, že súčasnú vlnu posilnenia nespôsobili čisto len špekulácie obchodníkov na devízových trhoch, ale práve reálny prílev investícií, navyše neprivatizačných. Prílev privatizačných PZI totiž ČNB konvertuje na koruny na svojom zvláštnom účte, teda mimo trhu a nemajú vďaka tomu vplyv na ďalšie posilňovanie meny. Možno preto očakávať, že akonáhle sa tento reálny prílev zdrojov ukončí, ČNB bude pripravená vstúpiť na trh a zabrániť intervenciou ďalšiemu posilňovaniu českej koruny, ktoré by motivovali len špekulácie devízových hráčov.

Ako totiž pripomínajú českí priemyselníci zastúpení v Hospodárskej komore, súčasný prudký rast kurzu českej koruny voči euru i doláru nezodpovedá ekonomickej realite. Tým odpovedajú aj na časté otázniky slovenských dovolenkárov, či je zdraženie českej meny oproti slovenskej výsledkom tak priepastného rozdielu vo výkonnosti kedysi bratských ekonomík. Hospodárska komora požiadala vládu a ČNB o prijatie účinných krokov na obmedzenie prudkých zmien kurzu českej koruny. V dlhodobom horizonte však možno očakávať postupné mierne posilovanie meny, súvisiace so zvyšovaním produktivity a investíciami do nových technológií.

Podľa mnohých analytikov sú súčasné silné úrovne kurzu koruny pre českú ekonomiku škodlivé, pretože znižujú konkurencieschopnosť exportérov a kritizujú Českú centrálnu banku za nečinnosť. Zatiaľ čo posilňujúca mena môže niektorých exportérov priviesť do strát, či nebodaj krachu, vytvára na priemysel vyšší tlak na reštrukturalizáciu a rast produktivity (čoho sú napríklad slovenskí exportéri vďaka slabšej mene čiastočne uchránení). Posilňujúca mena zlacňuje dovozy spotrebného tovaru aj základných surovín, čím pôsobí priaznivo na vývoj inflácie. Aj z tohto dôvodu možno očakávať, že na ďalšom zasadaní bankovej rady ČNB v júli bude s najväčšou pravdepodobnosťou na programe diskusia o možnom znížení kľúčových úrokových sadzieb.

Vzhľadom na to, že ďalšie oslabenie vzájomného kurzu SKK/CZK nad úroveň 1,50 v súčasnosti postráda fundamentálne opodstatnenie, výrazné posilnenie českej meny sa premietlo aj do posilnenia slovenskej meny. Keďže v nasledujúcom období sa očakáva skôr stabilizácia, prípadne mierne oslabenie kurzu českej meny a v stredu bude na programe ďalšie z radu hlasovaní o nedôvere premiérovi Dzurindovi, nemožno vylúčiť návrat kurzu slovenskej meny späť nad úroveň 44 EUR/SKK.


Autor je bankovým analytikom.
(Odborná prax: 2001 Merrill Lynch Headquarters, New York; 1999-2001 ING Barings; 1997-1999 Deloitte&Touche; 2000 Employment Policy Foundation, Washington, D.C.; 2001 New York University; 2000 – Georgetown University).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS