ČLÁNOK
Čerpanie peňazí EÚ ku koncu júna dosiahlo 69,83 %
14. júla 2015

 Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. júnu tohto roku v štrnástich operačných programoch spolu 8,113 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 69,83 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Využitie európskych zdrojov oproti koncu mája vzrástlo o 157 mil. eur, resp. o 1,35 percentuálneho bodu. Čerpanie eurofondov v prvom polroku dosiahlo 750 mil. eur a miera sa v porovnaní s koncom vlaňajška zvýšila o 6,45 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

Vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli ku koncu júna prijímateľom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 8,425 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 72,52 %. Jedenásť operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) zo zdrojov EÚ využilo 8,007 mld. eur, čo je 69,73 % zo záväzku 11,483 mld. eur. Tri menšie programy mimo tohto rámca vyčerpali z európskych peňazí 105,68 mil. eur, čiže 78,33 % z alokácie 134,92 mil. eur.

Nezrovnalosti a vratky pri zdrojoch EÚ dosiahli ku koncu júna 505,92 mil. eur, čiže 6,24 % z objemu čerpania. Oproti koncu mája je to o 113,16 mil. eur, resp. o 1,3 percentuálneho bodu viac. V porovnaní s koncom minulého roka nezrovnalosti a vratky vzrástli o 234,34 mil. eur, alebo o 2,55 percentuálneho bodu.

Na splnenie platných pravidiel pre záväzky na roky 2012 a 2013 za všetkých štrnásť operačných programov zostáva na národnej úrovni vyčerpať z rozpočtu EÚ do konca tohto roka finančné prostriedky v minimálnej sume 3,505 mld. eur. Z toho je zároveň potrebné v Európskej komisii deklarovať sumu minimálne 394,61 mil. eur – je to suma, ktorú treba vyčerpať zo záväzku na rok 2012 v siedmich programoch NSRR.

Domáce spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu koncom júna dosiahlo celkovo 1,350 mld. eur, čo je 68,57 % zo záväzku takmer 1,969 mld. eur. Oproti máju čerpanie peňazí zo štátneho rozpočtu vzrástlo o 27 mil. eur a miera o 1,37 percentuálneho bodu. Domáce spolufinancovanie v prvom polroku dosiahlo 123 mil. eur a miera vzrástla o 6,22 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky pri zdrojoch štátu dosiahli 91,78 mil. eur, čo je z objemu spolufinancovania 6,8 %. Oproti máju to znamená nárast o 17,87 mil. eur, resp. o 1,21 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky pri domácich peniazoch sa oproti záveru vlaňajška zvýšili o 39,63 mil. eur, teda o 2,55 percentuálneho bodu.

Regionálny operačný program (ROP) zo zdrojov EÚ ku koncu júna využil 83,59 % (1,299 mld. eur z 1,555 mld. eur), program Zdravotníctvo 82,25 % (205,64 mil. eur z 250 mil. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 80,63 % (758,93 mil. eur z 941,3 mil. eur), Interact II 81,04 % (23,75 mil. eur z 29,31 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR – ČR 78,80 % (73,08 mil. eur z 92,74 mil. eur), Informatizácia spoločnosti 73,57 % (620,67 mil. eur z 843,6 mil. eur), Vzdelávanie 72,73 % ((394,75 mil. eur z 542,73 mil. eur) a Bratislavský kraj 72,17 % (68,71 mil. eur z 95,21 mil. eur).

Program Doprava vyčerpal z peňazí EÚ 69,56 % (2,198 mld. eur z 3,160 mld. eur), Technická pomoc 69,11 % (67,46 mil. eur z 97,6 mil. eur), Rybné hospodárstvo 68,83 % (8,86 mil. eur z 12,87 mil. eur), Výskum a vývoj 66,39 % (802,95 mil. eur z 1,209 mld. eur), Životné prostredie 58,82 % (1,071 mld. eur z 1,820 mld. eur) a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR) 53,68 % (519,78 mil. eur z 968,25 mil. eur).

Čerpanie peňazí EÚ sa medzimesačne zvýšilo v dvanástich programoch, najviac v programoch Doprava o 123,06 mil. eur, Životné prostredie o 21,64 mil. eur, Informatizácia spoločnosti o 20 mil. eur, ROP o 19,28 mil. eur a Vzdelávanie o 16,04 mil. eur. Využívanie eurofondov v júni oproti koncu mája kleslo v dvoch programoch – Výskum a vývoj o 41,82 mil. eur a KaHR o 13,71 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS