ČLÁNOK
Ceny priemyselných výrobcov v decembri vzrástli o 0,2 %
29. januára 2001

Ceny priemyselných výrobcov na Slovensku sa v decembri oproti novembru zvýšili v úhrne o 0,2 %. Tempo rastu bolo o 0,7 percentuálneho bodu pomalšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Ako informoval Štatistický úrad SR, vo vývoji sa premietlo spomalenie rastu cien produktov priemyselnej výroby na 0,3 %, pokles cien produktov banskej a povrchovej ťažby o 1,1 % a elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 0,2 % pod vplyvom zmenenej štruktúry odberov. V porovnaní s decembrom 1999 boli ceny výrobcov v priemysle v úhrne vyššie o 9,1 %, zatiaľ čo v novembri predstavoval nárast indexu priemyselných cien 8,8 %.

V rámci priemyselnej výroby najvyšší medzimesačný prírastok bol v cenách základných kovov a hotových kovových výrobkov, ktoré zdraželi o 2,3 %, najmä v dôsledku vyšších cien železa, ocele a ferozliatin. Vyššie ako v novembri boli aj ceny potravinárskych výrobkov, nápojov a tabaku, a to o 0,6 %. Drevo a výrobky z dreva a ostatné nekovové minerálne výrobky zvýšili ceny zhodne o 0,3 %, ceny strojov a zariadení inde neklasifikovaných boli vyššie o 0,2 %. Nezmenené zostali ceny dopravných zariadení. Ceny produktov ostatných odvetví sa medzimesačne znížili o 0,1 % (ceny výrobkov z gumy a plastov) až o 2 % (ceny celulózy, papiera a výrobkov z papiera).

V priemere za rok 2000 v porovnaní s rokom 1999 vzrástli ceny výrobcov v priemysle o 9,8 %, v tom elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 13,2 %, produktov banskej a povrchovej ťažby o 11,8 % a produktov priemyselnej výroby o 9,1 %. Na 9,1-percentnom medziročnom zvýšení cien výrobcov v priemysle v decembri sa podieľal rast cien produktov banskej a povrchovej ťažby o 12,4 % a elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 12 %. Produkty priemyselnej výroby zdraželi o 8,5 %.

V priemyselnej výrobe najrýchlejšie rástli ceny rafinérskych ropných produktov, a to až o 24,8 %, rýchlo sa zvyšovali aj ceny základných kovov a hotových kovových výrobkov (o 16,1 %) a celulózy a papiera (o 11,4 %). Nižšie ako v decembri 1999 boli naopak ceny ostatných priemyselných výrobkov, ktoré zlacneli o 6,8 %, ceny elektrických a optických zariadení boli nižšie o 0,4 %, ceny dopravných zariadení poklesli o 0,3 % a dreva a výrobkov z dreva o 0,1 %. Rast cien produktov ostatných odvetví sa pohyboval v intervale od 0,2 % do 7,5 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli v decembri oproti decembru 1999 v úhrne vyššie o 11,8 %, pri vyšších cenách živočíšnych výrobkov o 9,5 % a rastlinných výrobkov o 15,4 %. Z hlavných druhov živočíšnych produktov najvyšší medziročný prírastok bol v cenách slepačích konzumných vajec 19,3 %. Rýchlejšie ako v priemere za živočíšnu produkciu rástli aj ceny jatočných ošípaných o 10,3 % a jatočnej hydiny o 9,8 %. Ceny surového kravského mlieka sa medziročne zvýšili o 7,7 %. Rast cien rastlinných výrobkov ovplyvnili najmä vyššie ceny kukurice o 31,7 %, ktoré sa premietli do zvýšenia cien obilnín vrátane kukurice o 21 %. Vzrástla aj cena cukrovej repy o 10,5 %.

V priemere za rok 2000 boli ceny poľnohospodárskej produkcie v porovnaní s rokom 1999 v úhrne vyššie o 7,2 %, pri raste cien živočíšnych výrobkov o 7,1 % a rastlinných výrobkov o 7,2 %. Ceny stavebných prác vzrástli v decembri oproti novembru o 0,4 % a v porovnaní s decembrom 1999 o 8,2 %. V priemere za rok 2000 sa ceny stavebných prác medziročne zvýšili o 9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS