ČLÁNOK
Ceny priemyselných výrobcov sa novembri zvýšili o 0,9 %
28. decembra 2000

Ceny priemyselných výrobcov sa v novembri oproti októbru zvýšili v úhrne o 0,9 %. Tempo rastu bolo o 0,1 percentuálneho bodu pomalšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Ako informoval Štatistický úrad SR, vývoj ovplyvnilo zmiernenie rastu cien elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody na 0,4 % a produktov priemyselnej výroby na 0,9 %. Rast cien produktov banskej a povrchovej ťažby sa zrýchlil na 1,5 %.

V porovnaní s novembrom 1999 boli ceny výrobcov v priemysle v úhrne vyššie o 8,8 %, čo je rovnaký medziročný rast ako v októbri. Ceny produktov banskej a povrchovej ťažby sa za 12 mesiacov zvýšili o 12,9 %, elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 12,2 % a produktov priemyselnej výroby o 8 %. V priemere od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 1999 vzrástli ceny výrobcov v priemysle o 9,8 %, v tom ceny elektrickej energie, plynu, pary a teplej vody o 13,3 %, produktov banskej a povrchovej ťažby o 11,8 % a produktov priemyselnej výroby o 9,2 %.

V novembri rástli v priemyselnej výrobe najrýchlejšie ceny základných kovov a hotových kovových výrobkov, medzimesačne o 2,9 %, textílií a textilných výrobkov o 1,3 % a ostatných priemyselných výrobkov o 1,1 %. Ceny potravinárskych výrobkov, nápojov a tabaku a chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien vzrástli zhodne o 0,9 %. Rast cien koksu a rafinérskych ropných produktov sa spomalil na 0,2 %. Klesli ceny elektrických a optických zariadení o 1,3 %, dreva a výrobkov z dreva o 0,8 %, kože a kožených výrobkov o 0,2 % a dopravných zariadení o 0,1 %.

Najväčší medziročný prírastok bol v cenách rafinérskych ropných produktov 27,9 %, celulózy a papiera 14,5 % a základných kovov a kovových výrobkov 12,8 %. Rast cien ostatných produktov sa pohyboval v rozpätí od 0,2 % do 6,9 %. Znížili sa ceny ostatných priemyselných výrobkov o 6,7 %, dreva a výrobkov z dreva o 0,7 % a dopravných zariadení o 0,4 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli v novembri oproti novembru 1999 v úhrne vyššie o 12,5 %, pri vyšších cenách živočíšnych výrobkov o 10 % a rastlinných výrobkov o 15 %. Rast cien poľnohospodárskych výrobkov bol najvyšší v tomto roku, pričom zrýchľuje už od júla, kedy bol medziročne 4,1-percentný. V priemere od začiatku roka boli ceny poľnohospodárskej produkcie v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 v úhrne vyššie o 6,9 %, pri raste cien rastlinných výrobkov o 6,6 % a živočíšnych výrobkov o 6,9 %.

Z cien hlavných druhov živočíšnych výrobkov sa najvýraznejšie zvýšili ceny slepačích konzumných vajec o 31,3 % a jatočných kurčiat o 13,3 %. Ceny jatočných ošípaných medziročne vzrástli o 8,4 % a ceny surového kravského mlieka o 7,9 %. Ceny jatočného hovädzieho dobytka sa zvýšili o 5,1 %. Rast cien rastlinných výrobkov ovplyvnili vyššie ceny obilnín vrátane kukurice o 22,2 %, hlavne v dôsledku neúrody a sucha. Medziročne vzrástli aj ceny okopanín o 9,2 %, pričom cukrová repa zdražela o 14,2 %. Zvýšili sa ceny olejnín o 0,5 %, chmeľu o 7,5 %, zeleniny o 7,2 % a ovocia o 1,3 %. Ceny strukovín mali aj v novembri klesajúci charakter a znížili sa o 1,2 %.

Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, ceny stavebných prác vzrástli podľa odhadu v novembri oproti októbru o 0,9 % a v porovnaní s novembrom 1999 o 8,2 %. Októbrový medziročný rast bol o 0,3 percentuálneho bodu nižší. V priemere od začiatku roka sa ceny stavebných prác medziročne zvýšili o 9,1 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS