ČLÁNOK
Ceny pozemkov aj nehnutelností budú rást
21. marca 2003

Ceny pozemkov a nehnutelností sú v Bratislave približne 3,5-násobne vyššie ako na ostatnom území Slovenska. Priemerné ceny pozemkov a nehnutelností sú však len tretinové až pätinové oproti cenám v krajinách Európy. Extrémom je Luxembursko, kde sú až 106-násobne vyššie ceny pozemkov ako na Slovensku. SR je v porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ) a krajinami uchádzajúcimi sa o vstup do EÚ na chvoste z pohladu cien pozemkov. „Za nami je už len Rumunsko“, uviedol na štvrtkovej tlacovej besede pri príležitosti konania konferencie Región a reality 2003 Ján Madác z Univerzity Mateja Bela (UMB). Jej hlavnou témou sú možnosti SR po vstupe do EÚ, využívanie štrukturálnych fondov, ekonomické, danové poradenstvo a poistovníctvo ako i manažment obcí a miest z pohladu nakladania s nehnutelnostami a pozemkami.

Odborníci predpokladajú, že po vstupe SR do EÚ budú aj u nás rást ceny pozemkov a nehnutelností. Ján Madác ocakáva, že ceny nehnutelností na Slovensku vzrastú za desat rokov tri až pätnásobne, niekde aj desatnásobne. Na Slovensku možno podla Madáca ocakávat rozvoj trhu s nehnutelnostami. V Anglicku vymení priemerný obcan za svoj život vymení až sedemkrát svoj byt. Na Slovensku je ešte stále bežné, že aj dve generácie nemenia bývanie a žijú v jednom dome, ci byte.

Rozvoj trhu s nehnutelnostami vníma Ján Madác pozitívne. Rozhýbanie trhu s nehnutelnostami prinesie podla neho aj záujem zahranicných investorov a rozvoj obchodu a služieb. Cena pôdy na Slovensku bude podla neho atraktívna pre záujemcov zo západnej Európy. Mestá a obce si preto budú musiet uvedomit za akú cenu predávajú svoj majetok.

Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov na Slovensku je Bratislava, co sa odráža aj na rozvoji trhu s nehnutelnostami. Podla prieskumu, ktorí vykonali študenti UMB, je lokalita Vysokých Tatier z pohladu rozvoja trhu s pozemkami, ale najmä ich cien hned za hlavným mestom. Ostatné regióny podla Madáca stále zaostávajú. Medzinárodná konferencia Región a reality 2003, na ktorej sa zúcastnujú odborníci z Ceskej republiky, Švajciarska, Lichtenštajnska a Slovenska, potrvá v Starej Lesnej do nedele, 23. marca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS