ČLÁNOK
Ceny emisných kvót ovplyvňuje sezónnosť, regionálnosť a očakávania regulácie
30. júna 2009

Ceny emisných kvót ovplyvňuje sezónnosť, regionálnosť a očakávania regulácie

 

Okrem toho ceny ovplyvňujú národné alokačné plány, ktoré boli celej Európskej únii v rokoch 2005 – 2007  nadhodnotené

 

Objemy obchodov s emisnými kvótami sa  mimoriadne neodchyľujú od bežných pomerov na trhu. Ich súčasné ceny môže ovplyvňovať niekoľko faktorov: sezónnosť, regionálnosť, očakávania v oblasti regulácie energetiky, ale aj účastníci trhu.

„Ceny ovplyvňujú aj politické očakávania. Vieme, že Európska únia môže kedykoľvek urobiť opatrenia, ktoré v budúcnosti ovplyvnia trh. Práve preto trhy kalkulujú s budúcim možným politickým vývojom,“ hovorí Peter Šári konzultant  pre emisie a obchodník z firmy WMJ Company, s.r.o. Bratislava.

Okrem toho ceny ovplyvňujú národné alokačné plány. Tie boli celej Európskej únii v rokoch 2005 – 2007  nadhodnotené, poznamenáva Peter Šári. Bolo pridelených viac kvót, ako podniky potrebovali. Preto v závere obdobia 2007 cena skolabovala. Jedna tona CO 2 na trhu stála jeden eurocent. Často dokonca nebolo možné nájsť kupca, ktorý by prebytočné kvóty odkúpil. Jednoducho nebol záujem. Pre obdobie 2008 – 2012 však už existuje nový národný  alokačný plán. Medzi ďalšie faktory pôsobiace  na cenu patria aj projekty Clean Development Mechanism a Joint Impelementation, ktoré sa realizujú. „Na základe týchto projektov vzniká iný typ kvót. Sú iné ako tie, ktoré  sú na základe národného alokačného plánu prideľované vládou zadarmo. V projektoch typu CDM a JI sú emisné kvóty vygenerované na základe realizácie projektov konkrétnych investorov, ktorých cieľom je okrem zavedenia nových technológií do iných, prípadne menej vyspelých krajín, aj cielená redukcia emisií CO2, v dôsledku ktorej sa napokon vygenerujú kvóty.  Vezmime si príklad. Existuje skládka, z ktorej uniká metán, ktorý je asi dvadsaťnásobne škodlivejší ako CO 2. Avšak ak zrealizujeme projekt na zachytávanie metánu, jeho spaľovaním zredukujeme nielen jeho škodlivé emisie, tým že sa premenia na menej škodlivý  CO2, ale zároveň prostredníctvom kogenerácie získame elektrinu a teplo. Výsledkom realizácie takéhoto projektu je to, že vypustíme menej CO 2 v porovnaní s viac škodlivým metánom, metán efektívne využijeme ako palivo, a zároveň sa takémuto projektu pridelia kvóty rovnajúce sa redukcii CO2, ktorá nastala v dôsledku jeho realizácie.“ hovorí Peter Šári.

Ceny na trhu kopírujú náladu na trhoch všetkých komodít. Môže to byť najmä cena plynu, uhlia a elektrickej energie.   Ceny ovplyvňujú aj špekulatívne pozície tých podnikov, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, distribuujú plyn, prípadne ťažia uhlie.

„Cena emisných kvót je ovplyvnená aj tým, aké sú náklady na redukciu CO 2. Je rozdiel v tom, či podnik spaľuje uhlie, alebo zemný plyn. Ak niekto spaľuje uhlie, produkuje viac CO2, a preto musí nakupovať viac kvót. Možný nárast dopytu po kvótach môže mať za následok nárast ich ceny. Pokiaľ je ich cena príliš vysoká, môže byť výhodnejšie začať spaľovať plyn, pretože jeho spaľovanie produkuje menej CO2, a analogicky je potom potrebných menej kvót. Je teda veľmi dôležité sledovať cenu plynu aj uhlia v porovnaní s cenou kvót a vybrať si vždy tú ekonomicky najvýhodnejšiu alternatívu. Týka sa to najmä takých podnikov, ktoré majú možnosť spaľovať aj plyn aj uhlie.“ hovorí Peter Šári.

Ceny môžu mať aj sezónny charakter. Keď je väčšia, resp. dlhšia zima, ako sa očakávalo, a vykurovacia sezóna trvá dlhšie, zvyčajne dochádza k rastu ceny kvót. Ceny ovplyvňujú aj informácie o stave trhu. Významným faktorom je bilančná emisná správa o reálne vypustených emisiách, ktorú vydáva každý štát a hodnotí v nej uplynulý rok. Táto sa potom porovnáva s prideleným množstvom kvót a s očakávaniami vývoja trhu zo začiatku roka. „Ak sa napríklad predpokladalo, že štát má potrebu napríklad 100 jednotiek a spotreboval 120 jednotiek, trh zareaguje tak, že vzhľadom na zvýšený dopyt cena stúpne.“

Ceny na burze a na mimoburzovom trhu (OTC) sa môžu odlišovať. V cenách na mimoburzovom trhu sa môžu mierne odlišovať od cien na burze. Viac sa v nich prejavujú úrokové miery (úroky) úverov, ktoré si vzali kupujúci, alebo predávajúci emisné kvóty.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS