ČLÁNOK
Ceny elektriny sa budú líšiť podľa dodávateľa i spotreby
4. decembra 2002

Domácnosti, ktoré odoberajú elektrickú energiu od jedného z troch rozvodných energetických podnikov (REP), zaplatia od nového roka rozdielne mesačné poplatky ako aj platby za 1 kilowatthodinu (kWh) spotrebovanej elektriny. Domácnosti s vyššou spotrebou elektriny nad 980 kWh, ktoré tvoria približne 73 % celkového počtu maloodberateľských miest na úrovni obyvateľstva, platia do konca tohto roka jednotný mesačný paušál vo výške 115 Sk a za 1 kWh spotrebovanej elektriny 2,8 Sk. Táto skupina odberateľov sa doteraz označovala B.

Podľa zverejneného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tak 74 % domácností, ktoré odoberajú elektrickú energiu od Východoslovenskej energetiky, a.s. (VSE), zaplatia od nového roka mesačný paušál 137 Sk a za 1 kWh spotrebovanej elektriny 3,1 Sk. Najpočetnejšia skupina, ktorá tvorí takmer 73 % celkového počtu klientov Západoslovenskej energetiky, a.s. (ZSE) v kategórii domácností, zaplatí mesačný paušál 135,96 Sk a za 1 kWh spotrebovanej elektriny 3,16 Sk. Približne pre 73 % domácností s vyššou spotrebou elektrickej energie odoberanou od Stredoslovenskej energetiky, a.s. (SSE) sa pevná mesačná platba zvýši na 131 Sk a platba za 1 kWh elektriny na 3,1 Sk. Zvýšenie ceny elektrickej energie nezahŕňa dolnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa podľa schválenej novelizácie zákona o DPH zvýši od 1. januára na 14 % z doterajších 10 %.

Domácnosti s nižšou spotrebou elektrickej energie do 980 kWh za rok, bez ohľadu na to, od ktorého REP odoberali elektrinu, platia do konca tohto roka mesačný paušál 17 Sk a za 1 kWh spotrebovanej elektriny 4 Sk. Stála mesačná platba pre domácnosti, ktoré odoberali elektrinu od VSE, sa od 1. januára zvýši na 20 Sk a platba za 1 kWh spotrebovanej elektriny na 4,5 Sk. Pre domácnosti s malou spotrebou elektriny, ktorú odoberajú od ZSE, bude mesačný paušál od budúceho roka predstavovať 19,3 Sk a platba za 1 kWh elektriny 4,47 Sk. Mesačný paušál pre odberateľov SSE v kategórii domácností s nižšou spotrebou sa zvýši na 29 Sk a platba za 1 kWh elektriny na 4,4 Sk. Táto skupina domácností, ktorých sadzba sa označovala doteraz BS, tvorí približne 21 % domácností.

Cena elektriny vzrastie od 1. januára budúceho roka pre všetky kategórie konečných odberateľov v priemere o 19,82 % na 2 860,7 Sk za megawatthodinu (MWh). Rozhodla o tom minulý týždeň regulačná rada ÚRSO. Regulačná rada tiež rozhodla, že cena elektriny pre kategórie domácností sa od 1. januára 2003 zvýši v priemere o 24,73 % na 3 279,6 Sk za MWh.

V kategórii domácnosti sa cena elektriny pre odberateľov zo ZSE zvýši v priemere o 25,02 % takmer na 3 495 Sk/MWh, zo SSE o 25 % na 2 909 Sk/MWh a z VSE o 24,04 % na 3 443 Sk/MWh. Ako uviedol podpredseda ÚRSO Ján Matuský, ceny elektriny sú už nákladové okrem cien pre domácností, ktoré odoberajú elektrinu od SSE a v roku 2004 nepredpokladá výrazné zvýšenie cien. „V ďalších rokoch sa budú ceny elektriny zvyšovať v závislosti od vývoja inflácie a vývoja cien vstupov,“ vysvetlil Matuský.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS