ČLÁNOK
Ceny a dobré úmysly
21. septembra 2001

Vládny návrh na zvýšenie ceny plynu pre odberateľov je pochopiteľný. Slovenenský plynárenský priemysel (SPP) nakupuje plyn drahšie ako ho predáva. Privatizácia tohto mamutieho, štátom kontrolovaného, podniku je na spadnutie a nový majiteľ alebo majitelia sa budú musieť správať racionálne a tak cenu tak či tak zvýšia. Teraz to chce urobiť štát. Predpokladá, že potom predá podnik za viac. Zatiaľ je všetko v poriadku a aj normálny človek môže pochopiť, čo sa deje.

Predajom SPP pravdepodobne stratia vplyv subjekty, pre ktoré bol zárukou celkom slušného obchodu. Plyn sa stal takmer najvýhodnejším tovarom, vykurovanie elektrinou je niekoľko násobne drahšie. Ceny rôznych komodít sa posledné roky šplhajú hore takmer na celom svete, a nie je dôvod na to, aby Slovensko tento trend obišiel.

Prekvapujúce sú ale reakcie rôznych politických i podnikateľských subjektov. Návrh, aby štát po zvýšení ceny plynu, zvýšil aj príspevok na bývanie je ospravedlňovaný tým, že sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva nebudú schopné túto cenu platiť. Je to síce milé a pozorné, ale…

Každá vláda, a táto nie je ničím výnimočná, sa snaží aspoň slovami znížiť mieru korupcie. Tomu ale nepomôže akčný program a vôla najvyšších štátnych úradníkov. Zvýšený zisk a následné prelievanie peňazí do fondu situáciu nesprehľadní. Fakt, že pomerné značná časť obyvateľstva nie je schopná žíť „v trhu“, nevyrieši príspevok do fondu bývania. Môže pomôcť ale zostáva otázka na ako dlho a ako veľmi.

Jeden z názorov tvrdí, že sa po prepracovaní stratégie fondu a po zvýšení ceny plynu rozšíri množstvo uchádzačov o príspevok. Rozšírenie a preverovanie agendy tiež niečo stojí. Bude aj to hradené zo zisku za predaj SPP?

Ak je pravdou, že štát ma príliš veľký podiel na neschopnosti obyvateľov platiť za tovar a služby, potom je samozrejmé, že sa s tým znaží niečo urobiť. Skúsenosti s akoukoľvek vládou a narábaním s verejnými peniazmi vzbudzujú obavy o plnení humanistických a ochotou sršiacich vyhlásení. Systémové chyby by sa nemali riešiť náplasťami. Po prvom daždi môžu totiž stratiť svoju funkčnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS