ČLÁNOK
Centrum kupónovej privatizácie utlmuje činnosť
14. augusta 2001

V tomto roku bude Centrum kupónovej privatizácie (CKP) prevádzkovať centrálnu databázu občanov, ktorí sa zúčastnili druhej vlny kupónovej privatizácie a vybavovať reklamácie, ktoré súvisia s registráciou kupónových knižiek pre druhú vlnu kupónovej privatizácie. Súčasne s tým bude CKP pripravovať na archiváciu materiály, ktoré súvisia s druhou vlnou kupónovej privatizácie. Vyplýva to Správy o činnosti rezortu Ministerstva financií za rok 2000 a úlohy na rok 2001.

Inštitúcia v tomto roku ponúkne prebytočnú techniku a bude ju postupne odovzdávať iným štátnym inštitúciám, pretože 31. decembra skončí svoju činnosť.

Centrum kupónovej privatizácie má celkom štyroch pracovníkov, ktorí zabezpečujú celú realizáciu druhej vlny kupónovej privatizácie na základe zmluvných vzťahov s inými inštitúciami.

Centrum kupónovej privatizácie prevádzkuje súhrnnú databázu informácií o kupónovej privatizácii, zabezpečuje servisné činnosti pre sieť kupónovej privatizácie. Na základe vyžiadania poskytuje informácie orgánom činným v trestnom konaní.

V priebehu minulého roku CKP postupne prevádzalo výpočtovú techniku na orgánom štátnej správy a iným rozpočtovým organizáciám.

V rámci útlmu činnosti CPK znížilo počet registračných miest na 38 a utlmilo podporu, ktorú bezodplatne poskytovalo Stredisku cenných papierov SR.

Vybavovanie reklamácií v minulom roku
Nedoručenie zmenového výpisu
39472
Otvorenie ďalšieho účtu v SCP SR
1304
Nesprávne údaje v novom účte
167
Neoprávnené pripísanie dlhopisu FNM
16
Otvorenie technologického účtu
695
Iné dôvody
1506
Celkom
43160

Zdroj: CKP


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS