ČLÁNOK
Centrálny depozitár by mohol fungovať do konca roka
18. júna 2003

Centrálny depozitár, ktorý vznikne transformáciou Strediska cenných papierov SR, a.s., (SCP), by mohol fungovať od štvrtého kvartálu 2003. Podľa generálnej riaditeľky strediska Emílie Palkovej by totiž prvého člena mohol centrálny depozitár prijať v septembri, prípadne v októbri, podľa toho, kedy dostane povolenie a ukončí skúšobnú prevádzku. Začiatok činnosti centrálneho depozitára je podmienený právoplatným povolením na vznik a činnosť od Úradu pre finančný trh (ÚFT) a prijatím prvého člena.

Záujem o členstvo v centrálnom depozitárovi prejavilo podľa Palkovej predbežne približne 40 obchodníkov s cennými papiermi. Skutočný počet jeho členov by podľa nej mal byť najmenej 20. „Po prijatí prvého člena bude centrálny depozitár ešte 60 dní poskytovať svoje služby podľa starého zákona o cenných papieroch,“ uviedla. Klienti tak budú môcť zadávať príkazy v prospech a na ťarchu účtov tak ako v súčasnosti. Do konca roka by malo SCP rušiť ďalšie expozitúry. V rámci organizačných zmien už stredisko vlani uzatvorilo štyri expozitúry, a to v Nitre, Žiline, Trnave a Prešove.

SCP požiadalo ÚFT o povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára 20. septembra 2002. „Konanie dozorného orgánu ohľadom povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára pre SCP stále pokračuje a stredisko predkladá podľa požiadaviek ÚFT doplnenia a vysvetlenia k niektorým predloženým materiálom,“ uviedla Palková. Udelenie povolenia je podľa nej zdĺhavý proces, nakoľko preštudovanie a vyhodnotenie predložených materiálov je mimoriadne časovo náročné.

Centrálny depozitár, ktorý bude fungovať na členskom princípe, bude viesť iba evidenciu zmien počtu a druhov cenných papierov na klientskych účtoch a zmeny majiteľov cenných papierov budú zabezpečovať obchodníci s cennými papiermi. Majitelia účtov tak budú zadávať pokyny na zúčtovanie len prostredníctvom obchodníkov. Tým sa zabezpečí dvojstupňová evidencia zaknihovaných cenných papierov. Okrem súčasných činností bude centrálny depozitár zabezpečovať aj zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS