ČLÁNOK
Centrálne banky spoločne znížili úrokové miery
12. novembra 2001

Snahou centrálnych bánk popredných ekonomicky vyspelých krajín sveta je zabrániť recesii. Preto minulý týždeň znížili základné úrokové miery centrálne banky USA, Európskej únie i Veľkej Británie. Každá, ako keby sa dohodli znížila úroky o 0,5 percentuálneho bodu. V USA sa úrokové miery dostali na najnižšiu úroveň od roku 1961, ale Fedrálny rezervný systém nevylučuje možnosť ďalšieho zmäkčenia menovej politiky. Kapitálové trhy dôstojne reagovali na opatrenia centrálnych bánk a v závere minulého týždňa mierne stúpli indexy viacerých búrz. Od začiatku tohto rokou Federálny rezervný systém znížil úrokové miery po desiaty raz. Teraz sa základné úroková miera rovná 2%. Európska centrálna banka je oveľa viac konzervatívnejšia. Znížila úrokové miery po tretí raz a základná sa rovná 3,25%. Bank of England je niekde medzi nimi, pretože znížil úrokové miery po siedmy raz. Všetky tri centrálne banky sa zachovali radikálne, pretože mnohí pozorovatelia očakávali, že úrokové miery znížia len o 0,25%.

Také prudké zníženie úrokových mier Federálnym rezervným systémom je dôkazom toho, že americká centrálna banka má obavy zo zhoršovania ekonomickej situácie po dočasnej normalizácii v októbri tohto roku.

Ešte pred niekoľkými mesiacmi niektorí členovia vedenia Federálneho rezervného systému predpokladali, že prudké zníženie úrokových mier nenechá priestor pre ďalšie zmäkčenie menovej politiky v prípade zhoršenia situácie v reálnej ekonomike. Tieto obavy prepustili miesto želeniu čo najrýchlejšie obnoviť ekonomiku.

Inflácia v USA v súčasnosti predstavuje 2,6% v ročnom vyjadrení. Reálne úrokové miery sa stali už po predchádzajúcom znížení úrokových mier záporné a teraz sa znížia ešte viac. Podľa údajov výskumu Michiganskej univerzity, v budúcom roku môže inflácia dosiahnuť 1%, čím by sa reálne úrokové miery dostali do kladnej roviny. Spotrebitelia podľa údajov toho istého výskumu, očakávajú, že ich príjmy v budúcom roku stúpnu len o 1,7% a budú mať čoraz väčšie problémy so splácaním úverov ak úroky nezostanú na nízkej úrovni. Vláda a Federálny rezervný systém od obyvateľstva chcú aby nielen splácalo úvery, ale aj spotrebou stimulovalo rast ekonomiky.

Spomalenie inflácie v zóne euro, v októbri bola podľa predbežných údajov 2,4%, umožnilo znížiť úrokovú mieru Európskej centrálnej banke. Tento krok od neho už dávno žiadali mnohí ekonómovia a politici. Oveľa ráznejšie zníženie úrokových mier v Európe prišlo po tom ako sa objavili výsledky výskumu, ktorý hovorí o zhoršení ekonomických očakávaní v zóne euro, prudkom páda v sfére výroby a sektore služieb. Na základe nich sa predpokladá, že v Európe v tomto roku stúpne hrubý domáci produkt len o 1,5 %. Preto sa očakáva, že Európska centrálna banka by mohla v prvom polroku 2002 znížiť úroky na 3% a možno aj nižšie.

Bank of England doposiaľ znižoval úroky o 0,25%. Podstatne väčšie zníženie úrokových mier vysvetlil znížením ekonomickej aktivity v októbri. Doposiaľ sa britskej ekonomike darilo vyhnúť sa vplyvom a tendenciám ostatného sveta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS