ČLÁNOK
Centrálna banka znížila odhad rastu na 2,8 až 3,0%
10. októbra 2001

Národná banka Slovenska (NBS) znížila predpoveď rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku v súvislosti s teroristickými útokmi na USA.

„Udalosti v USA budú mať vplyv na našich obchodných partnerov,“ poznamenal v tejto súvislosti guvernér NBS Marián Jusko. Hlavnými odberateľmi tovarov a polotovarov zo Slovenska sú členmi Európskej únie. Najviac surovín Slovensko dováža z Ruskej federácie a Ukrajiny.

Centrálna banka v menovom programe na tento rok predpokladala, že rast HDP dosiahne v tomto roku2,8 % – 3,2%. Guvernér tvrdí, že pôvodný odhad sa priblíži k spodnej hranici odhadu od 2,8% do 3,0%.

Podľa predbežných údajov NBS bežný účet platobnej bilancie dosiahol od januára po august deficit 46,3 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol vyšší o 39,5 mld. Sk. Najväčší podiel na ňom mali výsledky zahraničného obchodu. Jeho saldo dosiahlo za osem mesiacov 58,1 mld. Sk a medziročne sa zvýšilo o 42,4 mld. Sk.

„Na deficite bežného účtu platobnej bilancie mali najväčší podiel rýchlejší rast investičného dopytu, spracovateľský charakter slovenskej ekonomiky, cenové vplyvy, rastúci domáci dopyt, teda rast spotreby vlády a domácností,“ poznamenal Jusko.

Deficit bežného účtu platobnej bilancie od 65 % do 70% pokrýval príliv devízových prostriedkov, ktoré má centrálna banka vďaka priamym zahraničným investíciám. Ku koncu roka by mal deficit bežného účtu platobnej bilancie dosiahnuť 80 mld. Sk, čo predstavuje 8% HDP. Devízové rezervy sú podľa guvernéra centrálnej banky schopné pokryť 2,8 násobok mesačného dovozu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS