ČLÁNOK
Centrálna banka navrhuje vláde znížiť v roku 2002 výdavky na platy vo verejnom sektore
3. júna 2002

Nedodržanie deficitu verejných financií na úrovni 3,5 % z hrubého domáceho produktu (HDP) by prehĺbilo deficit bežného účtu platobnej bilancie, poklesla by dôvera zahraničných investorov a znehodnotil by kurz koruny. Národná banka Slovenska (NBS) preto vláde odporúča niekoľko stabilizačných opatrení, ktoré by mali zabezpečiť predpokladaný vývoj a prírastok domáceho dopytu podľa menového programu a nespôsoboval tak tlaky na rast deficitu obchodnej bilancie. Vyplýva to zo správy, ktorú v júni na rokovanie kabinetu predloží guvernér NBS Marián Jusko.

Centrálna banka navrhuje vláde znížiť v roku 2002 výdavky na platy vo verejnom sektore, čím by sa mohol dosiahnuť rast nominálnych miezd v celej ekonomike na úrovni približne 6 %. Vláda by podľa nej nemala dopustiť prečerpanie sociálnych a iných dávok a nemala by ďalej znižovať daňové zaťaženie, ktoré by mohlo ohroziť príjmy rozpočtu a zvýšiť sklon k spotrebe a investičný dopyt. NBS navrhuje zvýšiť regulované ceny a tým odčerpať zdroje domácností použiteľné na spotrebu a zvýšiť nepriame dane s priaznivým efektom na domáci dopyt a na príjmy ŠR.

Kabinet by okrem toho mal prehodnotiť aj vládne garancie a mal by zabezpečiť viazanie výdavkov, nakoľko existuje riziko nenaplnenia príjmovej stránky štátneho rozpočtu. Príjmy z privatizácie by mal striktne použiť na reformu dôchodkového systému a splácanie štátneho dlhu. Z dlhodobého hľadiska navrhuje centrálna banka pokračovať v reformách a prijímať opatrenia zlepšujúce podnikateľské prostredie malým a stredným podnikateľom.

Návrh opatrení centrálnej banky by mala vláda podrobnejšie rozpracovať najmä za účasti NBS a predstaviteľov podnikateľskej sféry, pričom príslušné opatrenia je nutné podľa centrálnej banky prijať bez zbytočného odkladu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS