ČLÁNOK
Cenová ponuka konzorcia pri kúpe SPP presiahla ocenenie CSFB o 29,3 %
27. marca 2002

Poradca vlády pri privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP), spoločnosť Credit Suisse First Boston (CSFB) vypracovala v rámci procesu privatizácie na základe troch analýz odhad ceny za 49 % akcií SPP v rozmedzí od 1,825 mld. USD do 2,35 mld. USD. Na utorkovom seminári o ocenení SPP to povedal riaditeľ CSFB pre oblasť európskych energetických akvizícií Vadim Benyatov.

Východiskom oceňovania bolo podľa Benyatova oddelenie účtovných položiek dvoch hlavných činností SPP, medzinárodného tranzitu plynu a domácich dodávok. Vyčlenenie dostatočne podrobných účtovných výkazov vykonala finančno-audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers.

CSFB použil pri odhade ceny jednu hlavnú a dve podporné metódy. Hlavnou metódou ocenenia bolo určenie hodnoty na základe diskontovaných budúcich peňažných tokov. Najvýznamnejšiu časť podnikania, divíziu medzinárodného tranzitu plynu, ocenil CSFB na 3,4 až 4,2 mld. USD. „Ocenenie tejto časti nebolo vzhľadom na stabilitu prognózovaného vývoja vyplývajúceho z dlhodobých zmlúv až také náročné,“ uviedol Carlos Quintas z CSFB.

Poradca upozornil na ťažší oceňovací proces v oblasti domácej distribúcie plynu vzhľadom na potrebu zahrnutia aspektu deregulácie cien. V tomto smere sú dostatočne presné informácie o deregulačných plánoch k dispozícii len do roku 2005. CSFB ohodnotil divíziu domácej distribúcie plynu na 480 až 675 mil. USD. Ďalšou časťou hlavnej analýzy bolo ocenenie Nafty Gbely, kde podiel SPP predstavuje 55,9 %. Pomocou diskontovania ukazovateľa hrubý zisk bez zarátania úrokov, amortizácií a odpisov, prognózovaného na tento rok, stanovil privatizačný poradca hodnotu 100 % akcií Nafty na 220 až 265 mil. USD. Hodnota podielu, vlastneného SPP, predstavuje 125 až 150 mil. USD.

Do ocenenia SPP započítal poradca aj podiely v troch českých spoločnostiach, ocenenie ktorých vykonal samotný podnik. SPP ocenil privatizovaný podiel v českých spoločnostiach na 57,2 mil. USD. Najvýznamnejšou účasťou je spoločnosť SPP Bohemia, ktorého hodnotu plynári vyčíslili na 35,8 mil. USD. V ponuke konzorcia Gazprom, Gaz de France a Ruhrgas, ktoré podiel v SPP kúpilo, však cena za podnik dosiahla 171,3 mil. USD. V prípade Východočeskej teplárenskej, a.s., Hradec Králové stanovil SPP cenu na 12,1 mil. USD a konzorcium ponúklo 15,9 mil. USD. Za podiel v Severomoravskej plynárenskej, a.s., Ostrava, ktorý SPP ohodnotilo na 9,4 mil. USD, ponúkol záujemca 17,5 mil. USD. Celkovo tak konzorcium ponúklo za české majetkové účasti SPP 204,7 mil. USD, čo je vyše triapolnásobok hodnoty, udávanej plynármi.

Ocenenie hlavnou metódou podporil CSFB analýzou porovnateľných spoločností a analýzou porovnateľných akvizícií. V rámci prvej spomínanej analýzy bral poradca pre porovnanie do úvahy verejne obchodovateľné spoločnosti v oblasti verejných služieb v Európe a tranzitné spoločnosti Európy a Severnej Ameriky. Sústredil sa pritom iba na tranzitnú časť, keďže divízia domácich dodávok je stratová. Analýza porovnateľných akvizícií potvrdila podľa predstaviteľov CSFB cenové rozpätie z predchádzajúcich analýz.

Konzorcium nakoniec ponúklo v porovnaní s odhadom CSFB cenu, ktorá bola o 29,3 % vyššia, než je stredná hodnota oceňovacieho intervalu. Ponúknutie vyššej ceny môže podľa zástupcov CSFB vyplývať z neúspechu firiem konzorcia pri snahe sprivatizovať český Transgas. Podľa názoru riaditeľa Benyatova mohla výška ponúknutej sumy spôsobiť odchod talianskej spoločnosti SNAM z konzorcia. Odstúpenie SNAM z uvedených dôvodov potvrdila aj ministerka privatizácie Mária Machová. Podľa Machovej to možno usudzovať z reakcií zástupcov konzorcia pri podpise zmluvy.

„Bez kontroly presných údajov je ťažké hodnotiť, no metódu ocenenia zvolil poradca nepochybne správne. V tomto prípade iná metóda neprichádzala do úvahy,“ povedal pre agentúru SITA analytik Slovenskej ratingovej agentúry Ľudovít Ódor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS