ČLÁNOK
Cena pri vstupe IFC a EBOR do VÚB podľa čistej hodnoty aktív
4. januára 2001

Cena za akciový podiel pri vstupe nadnárodných finančných inštitúcií do Všeobecnej úverovej banky (VÚB) sa bude odvíjať od čistej súčasnej hodnoty aktív banky. Po vstupe strategického investora do VÚB však Medzinárodná finančná korporácia (IFC) i Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) doplatia rozdiel medzi cenou podľa čistej hodnoty aktív a cenou odvodenou od vstupu nového majoritného vlastníka. „Boli by sme veľmi radi, keby sa podarilo uskutočniť výber investora do polovice roka,“ povedal pre agentúru SITA šéf koordinačnej jednotky pre privatizáciu bánk Juraj Renčko.
Rokovania s medzinárodnými inštitúciami sú v záverečnej fáze a v súčasnosti sa už prerokovávajú technické detaily zmlúv. J. Renčko potvrdil, že EBOR i IFC získajú v banke rovnaké podiely, ktoré by sa mali pohybovať na úrovni okolo 10 %. V súlade sfn uznesení vlády ponúkne si štát vo VÚB neponechá po privatizácii banky žiadny podiel. Strategickému investorovi ponúkne štát po vstupe EBOR a IFC celý zvyšok akcií zo súčasného vyše 94-percentného balíka, ktorý tvorí takmer 16-percentný podiel FNM, 31 % akcií vo vlastníctve dcérskej spoločnosti Slovenskej konsolidačnej, A.Index, a podiel ministerstva financií.
„Zo strany IFC môžeme podpísať dohody ihneď, ako budú dohodnuté všetky detaily,“ povedal pre agentúru SITA koordinátor IFC pre Slovensko Pavol Vajda. Ako dodal, kapitálový vstup do VÚB už Rada riaditeľov IFC schválila, pričom jeho podmienky sa v podstate nelíšia od pôvodného plánu.
Ako J. Renčko zdôraznil, medzinárodné finančné inštitúcie nebudú v banke pôsobiť iba ako minoritní akcionári, majú priniesť i know-how a spolupracovať pri druhej fáze privatizácie VÚB. „IFC a EBOR získajú zastúpenie v dozornej rade a vyšlú svojich odborníkov pre kľúčové oblasti, ako je napríklad riadenie rizika,“ konkretizoval. Minoritní investori tiež vypracujú dokument, ktorý zavedie vo VÚB najdôležitejšie princípy fungovania banky vo vyspelej ekonomike.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS