ČLÁNOK
Celosvetová kríza bez výraznejšieho dopadu na krajiny strednej a východnej Európy
27. februára 2002

Transformujúce sa krajiny strednej a východnej Európy (SVE) prečkajú celosvetovú ekonomickú stagnáciu bez výraznejšieho spomalenia hospodárskeho rastu. Vyplýva to z najnovšej konjunkturálnej prognózy Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnania (WIIW). Miera rastu krajín SVE dosiahne v budúcom roku 3,5 až 4 % a bude výrazne vyššia, ako miera rastu ekonomiky Rakúska.

„Vlna globálneho spomalenia konjunktúry je citeľná predovšetkým v tých krajinách SVE, ktoré mali úspešný rok 2000 a menej úspešný uplynulý rok,“ dodal autor štúdie Josef Pöschl Okrem Poľska, kde je negatívny dopad najväčší, sa črtá podobná situácia aj v Maďarsku. Tohtoročný hospodársky rast v Poľsku odhaduje WIIW na 0 % a v Maďarsku na 3,6 %. V týchto krajinách sa spomalenie medzinárodnej konjunktúry prejavuje najviac, okrem toho to má dopad aj na dynamiku priemyslu.

V Chorvátsku, Rumunsku, Slovensku, ČR a Ukrajine sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) v medziročnom porovnaní dokonca zvýšil, aj keď v menšej miere. Tendencia poklesu bola podľa WIIW badateľná predovšetkým v druhej polovici minulého roka. Pre tieto krajiny očakáva WIIW v tomto roku hospodársky rast na minuloročnej úrovni, jedinou výnimkou môže byť Rumunsko, kde by sa mal rast HDP v medziročnom porovnaní zvýšiť. Tieto prognózy sú však založené na predpoklade, že celosvetová konjunktúra sa ku koncu tohto roka ozdraví.

Priamy dopad medzinárodnej hospodárskej krízy v krajinách SVE je podľa Pöschla badateľný predovšetkým v oblasti zahraničného obchodu. „Rast exportu sa v medzikvartálnych porovnaniach neustále spomaľoval, v Bulharsku, Rumunsku, Chorvátsku a Rusku dokonca klesal,“ dodal Pöschl.

Spomalenie rastu exportu však vo väčšine krajín SVE neviedlo k prudkému nárastu deficitov obchodných bilancií, nakoľko sa v podobnom rozsahu spomalil aj rast importu. V Maďarsku, Poľsku a Slovinsku sa zahraničnoobchodná bilancia dokonca zlepšila. Podľa WIIW je však situácia alarmujúca v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku a Slovensku, kde sa deficit obchodnej bilancie výrazne zvýšil.

Miera nezamestnanosti zostane podľa prognózy WIIW vo všetkých krajinách SVE na rovnakej úrovni. Okrem Chorvátska, Macedónska a Juhoslávie, dosiahne aj Poľsko a Slovensko v budúcom roku mieru nezamestnanosti výrazne nad 15 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS