ČLÁNOK
Celoeurópska dôchodková reforma sa pohla z mŕtveho bodu
23. mája 2002

Zhruba 18 mesiacov sa nepodarilo dosiahnuť výraznejší pokrok pri riešení problematiky dôchodkových fondov, ktoré by mali v rámci spoločného trhu finančných služieb pôsobiť globálne, teda v celej Európskej únii.

Španielsko však predložilo kompromisný návrh, ktorý umožní fungovanie paneurópskych penzijných fondov na báze menej reštriktívnych regulačných limitov.

Dodajme, že podľa zámerov Európskej komisie budú fondy pôsobiace iba v jednej krajine, teda nie globálne, stále podliehať regulačným pravidlám konkrétneho štátu a existujúceho národného právneho systému, čím by ale vznikol v oblasti dôchodkových fondov akýsi dvojstupňový systém.

Momentálne dôchodkové fondy spravujú aktíva v celkovej výške 2 300 miliárd eur a pokrývajú približne štvrtinu všetkých pracovných síl v EÚ.

Impulz na vznik spomínaných paneurópskych fondov je zároveň kľúčovým bodom úsilia Európskej únie pri splnení už definovaného cieľa – vytvoriť do roku 2005 spoločný trh finančných služieb.

Európska komisia odhaduje, že pri etablovaní globálnych dôchodkových fondov by mohli nadnárodné spoločnosti ročne ušetriť ročne až 40 miliónov eur. Tento nový model môže podľa expertov takisto zneškodniť „časovanú dôchodkovú bombu“ tým, že sa čiastočne uľahčia platby pre dôchodcov.

Nová legislatívna úprava sa však sústavne odďaľovala rozpormi medzi krajinami, akými sú napríklad Francúzsko a Taliansko, ktoré žiadajú pre fondy prísne kvantitatívne investičné limity, no na druhej strane Veľká Británia a Holandsko trvajú na menej reštriktívnom prístupe.

Španielsky kompromis, o ktorom budú rokovať ministri financií EÚ na budúci týždeň, zjemňuje odlišnosti oboch týchto stanovísk.

Celoeurópske dôchodkové fondy nebudú môcť investovať viac ako 30% svojich aktív do extrémne rizikových cenných papierov, ktoré sa obchodujú na takzvaných neregulovaných trhoch.

Päťpercentné limity sú tiež stanovené na investovanie do vládnych obligácií a do akcií vlastnej spoločnosti.

Mimo týchto limitov sú ďalšie regulačné pravidlá, ktoré sú menej obmedzujúce, no vychádzajú z pružného diverzifikovania portfólia fondov, avšak s dôrazom na ich obozretné riadenie. Španielsky kompromis je v každom prípade iba prvým krokom, i keď jeho kritici už teraz tvrdia, že mal byť ešte viac progresívnejší v záujme unifikovaného európskeho trhu penzijných fondov.

Aj z tohto dôvodu bude dôležité nadchádzajúce rokovanie ministrov financií Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS