ČLÁNOK
Celkový pocet nezamestnaných v marci dosiahol 478 tisíc
19. apríla 2003

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v marci znížila na 16,48 % z februárovej úrovne 17,07 % a v medzirocnom porovnaní zaznamenala pokles o 2,64 percentuálneho bodu. Stav disponibilných nezamestnaných tak minulý mesiac dosiahol 437 335 osôb. Celkový pocet evidovaných nezamestnaných vrátane osôb, ktoré nie sú schopné okamžite nastúpit do práce, predstavoval 478 724. Pocet všetkých nezamestnaných medzimesacne klesol o vyše 16,7 tis. osôb, resp. o 3,37 %. V porovnaní s marcom 2002 je to pokles o vyše 67,5 tis. osôb, teda o 12,36 %. Informoval o tom Národný úrad práce.

Na pokles nezamestnanosti mali podla Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vplyv zmeny v zákone o zamestnanosti. Uviedol to hovorca ministerstva Martin Danko. Úrady práce zaznamenali v marci 23 161 novozaevidovaných nezamestnaných, co je o 27 viac ako vo februári a o 630 menej ako v marci minulého roka. Najviac ich do evidencie prišlo z odvetvia priemyslu (6,6 tis. osôb) a zo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (2,9 tis. osôb). Z evidencie úradov práce odišlo minulý mesiac 39 872 osôb, co je najvyšší marcový odtok od roku 1997. V medzimesacnom porovnaní to predstavuje nárast o 2 980 osôb, resp. 8,08 %. Oproti marcu minulého roka je to nárast o 2 135 osôb, resp. 5,66 %.

Najnižší marcový stav od roku 1997 dosiahol celkový pocet poberatelov podpory v nezamestnanosti. Minulý mesiac dostávalo túto dávku 91,9 tis. osôb, cím pocet poberatelov podpory klesol medzimesacne o 6,4 tisíc a medzirocne o 10,2 tisíc. Podla NÚP ide o pravidelný medzimesacný pokles, ktorý spôsobuje zacínajúci odchod sezónnych pracovníkov z evidencie. Priemerná podpora nezamestnanosti dosiahla vo februári podla odhadu NÚP 3 663 Sk, co je medzimesacný nárast o 26 Sk a medzirocný rast o 317 Sk.

Úrady práce zaregistrovali v marci 20 875 volných pracovných miest, co je medzimesacný nárast o takmer 3 tis. miest a medzirocné zvýšenie o vyše 8 tis. miest. Zamestnávatelia pocas marca nahlásili vyše 19 tis. volných miest. Ich pocet tak v porovnaní s februárom vzrástol o 5,4 tis. a v porovnaní s marcom minulého roka o 969 miest.

Nezamestnanost poklesla v marci vo všetkých krajoch. Celkový pocet všetkých evidovaných nezamestnaných bol najvyšší v Košickom kraji, a to 93 513. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypocítaná z poctu osôb schopných okamžite nastúpit do práce, dosiahla v tomto kraji 23,33 %. Druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti, 22,96 %, dosiahol Banskobystrický kraj, kde bolo bez práce v marci celkovo 79,4 tis. ludí.

V Nitrianskom kraji bolo minulý mesiac nezamestnaných celkovo 77,4 tis. ludí a miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 21,12 %.

Prešovský kraj evidoval mieru nezamestnanosti na úrovni 21,11 %, ked pocet všetkých nezamestnaných v tomto kraji dosiahol 89,9 tis. osôb. Nasleduje Žilinský kraj s 52 592 nezamestnanými a mierou nezamestnanosti 14,27 % a Trnavský kraj s 36 307 nezamestnanými a mierou 11,53 %. V Trencianskom kraji bolo v marci 34 398 nezamestnaných, miera nezamestnanosti v tomto kraji dosiahla 10,2 %. Tradicne najmenej nezamestnaných je v Bratislavskom kraji, 15 201 osôb s mierou evidovanej nezamestnanosti 4,14 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS