ČLÁNOK
Celkový objem primárnych klientských vkladov Dopravnej banky, a.s., (DB) vzrástol
13. augusta 1997

DB vykázala za prvý polrok t.r. zisk pred zdanením 9,114 mil. Sk. Týmto výsledkom banka prekročila plánovaný zisk k 30. júnu t.r., ktorý bol 8,469 mil. Sk. Za minulý rok dosiahla banka stratu 150, 444 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS