ČLÁNOK
Celkové úvery v SR vzrástli v apríli na 408,7 mld. Sk
11. júna 1999

Mierny nárast zaznamenal sektor obyvateľstva o 0,3 mld. Sk a ostatná činnosť o 0,2 mld. Sk. Stav úverov ku koncu apríla bol 408,7 mld. Sk, z toho korunových úverov 343,6 mld. Sk a úverov v cudzej mene 65,1 mld. Sk.

Priemerná úroková miera zo stavu úverov poklesla v marci oproti februáru o 0,25 bodu na 16,12 % najmä v dôsledku zníženia priemernej úrokovej miery z krátkodobých úverov, ktorých podiel na celkovom stave úverov predstavoval 39,2 %. Úroková miera z krátkodobých úverov sa znížila o 0,69 bodu na 20,07 %, zo strednodobých úverov o 0,08 bodu na 15,56 % a z dlhodobých úverov o 0,07 bodu na 11,87 %. Z celkového objemu čerpaných úverov bolo 30,6 % poskytnutých za pevnú úrokovú sadzbu a 69,4 % za pohyblivú úrokovú sadzbu. Prevažnú časť úverov poskytli najmä malé a stredné banky.

Celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa v marci v porovnaní s februárom znížila o 0,09 bodu na 10,47 % najmä v dôsledku poklesu priemerných úrokových mier z krátkodobých vkladov o 0,6 bodu pri súčasnom raste objemu o 7,6 mld. Sk. Podiel týchto vkladov na celkových vkladoch predstavoval 52,4 %.

V dôsledku zlepšenia likvidity bánk sa znížili priemerné úrokové sadzby z krátkodobých terminovaných vkladov do 9 mesiacov o 0,21 až 1,33 bodu. V štruktúre vkladov došlo k rastu vkladov so splatnosťou 7 dní o 1,7 mld. Sk, ďalej 1-mesačných vkladov o 5,7 mld. Sk, 3-mesačných vkladov o 3,2 mld. Sk a 6-mesačných vkladov o 1,2 mld. Sk s úrokovou sadzbou 14,91 % až 17,17 %.

Úrokové rozpätie sa vzhľadom na väčšie zníženie priemernej úrokovej miery zo stavu úverov ako priemernej úrokovej miery zo stavu vkladov znížilo o 0,16 bodu na 5,65 %. Reálna úroková miera z ročných vkladov sa znížila z februárových 5,35 % na 5,28 % v marci v dôsledku zvýšenia ročnej miery inflácie o 0,1 bodu pri nepatrnom zvýšení nominálnej úrokovej miery z ročných vkladov o 0,03 bodu na 12,28 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS