ČLÁNOK
Celkové príjmy Sociálnej poisťovne za prvý polrok tohto roku dosiahli výšku 33,188 mld. Sk, čo predstavuje výber poistného, vrátane platieb štátu, vo výške 32,267 mld. Sk a ostatné príjmy vo výške 920,3 mil. Sk.
21. septembra 1998

Sociálna poisťovňa vybrala na poistnom 31,669 mil. Sk, čo nezahŕňa platby štátu za neproduktívne osoby. Táto suma predstavuje 48,28 percentné plnenie ročného rozpočtu. Z toho na nemocenské poistenie sa vybralo poistné vo výške 4,697 mld. Sk, čo je 48,15% z plánovaného ročného rozpočtu. Na dôchodkové zabezpečenie sa vybralo 26,972 mil. Sk. Za spomínané obdobie štát zaplatil za svojich poistencov poistné vo výške 598,7 mil. Sk, čo je 59,5 percentné plnenie ročného rozpočtu. Vysoké percento plnenia príjmov od štátu je spôsobené tým, že v júni tohto roku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poukázalo Sociálnej poisťovni aj poistné na mesiac júl, ktoré bolo zaúčtované do základných fondov. V prvom polroku vykázala Sociálna poisťovňa 91,61-percentnú úspešnosť výberu poistného .Jej pohľadávky dosiahli výšku 25,427 mld. Sk, z toho na poistnom 14,296 mld. Sk a zvyšok predstavujú sankcie. K 31. augustu presiahli pohľadávky 31 mld. Sk. Z tejto sumy tvoria 5-6 mld. Sk pohľadávky nedobytné, ktoré sú evidované od roku 1994 a sú dôsledkom napríklad zániku subjektov. Podľa riaditeľa SP sú pohľadávky problémom politicko-ekonomickým, ktorý má dopad na sociálnu sféru. SP hodlá vypracovať analýzu o tom, aké legislatívne zmeny treba prijať na zlepšenie situácie v sociálnej oblasti. Tieto opatrenia by sa nemali týkať len sociálnych vecí, ale mali by smerovať aj do trestnoprávnej oblasti. V súvislosti s udelením pôžičky Svetovej banky pre Sociálnu poisťovňu vo výške 25 mil. USD I. Lipták uviedol, že tieto finančné prostriedky by SP mohla dostať v novembri za predpokladu, že sa nič mimoriadne nestane a rokovania budú postupovať podľa plánu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS