ČLÁNOK
Celkové investičné náklady na proces reštrukturalizácie priemyslu sa v rokoch 1998 – 2005 predpokladajú vo výške zhruba 980 mld. Sk
28. augusta 1997

Z uvedeného objemu sa takmer 48 % investícií použije pre oblasť strojov a zariadení, pričom 12 % strojov by malo byť domácej výroby a 36 % z dovozu. Zvyšných 52 % sa použije na stavebné práce. Uvádza sa to v Aktualizácii priemyselnej politiky, ktorú vláda SR na svojej 131. schôdzi v utorok vzala na vedomie. Finančnú náročnosť reštrukturalizácie priemyslu bude zabezpečovať model financovania, podľa ktorého 34 % by mali tvoriť vlastné zdroje, 21 % domáce úvery, 25 % zahraničné úvery, 18 % priame zahraničné investície a 2 % by mala byť priamej účasti štátu. Štát bude so svojím 2-percentným podielom vstupovať do uvedeného procesu cez programy rozvoja. Tento podiel bude predstavovať nároky na zdroje štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch v čiastke 7,5 mld. Sk, z toho 1 mld. Sk v roku 1998. Skutočná realizácia modelu financovania procesu reštrukturalizácie priemyslu závisí od cudzích zdrojov, a to od zahraničných úverov a priameho vstupu najmä strategických investorov, čo spolu predstavuje takmer 43 % z celkových potrieb finančných prostriedkov. „Pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenského priemyslu v rámci integračných tendencií zohrá významnú úlohu i rozvoj kapitálového trhu,“ konštatuje sa v Aktualizácii priemyselnej politiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS