ČLÁNOK
Celkové daňové príjmy budú nižšie o 540 mil. Sk
16. apríla 2002

Celkové daňové príjmy tohtoročného štátneho rozpočtu budú ku koncu roka o 540 mil. Sk nižšie ako rozpočtované. Výpadok daňových príjmov tak bude predstavovať približne 0,05 % hrubého domáceho produktu (HDP) a podiel daňových príjmov na HDP poklesne na 17,2 %. Uvádza sa to v aktualizovanom odhade makroekonomického prostredia, ktorý vypracoval Inštitút finančnej politiky (IFP) patriaci pod Ministerstvo financií SR.

Permanentný pokles podielu daňových príjmov na HDP spôsobuje podľa inštitútu najmä prudké znižovanie daňového zaťaženia príjmov, nízka elasticita daňových výnosov voči HDP, existencia štrukturálnych deficitov a nízky rast potenciálneho produktu. Ani v strednodobom horizonte pritom podľa IFP nie je reálne očakávať zásadné zvýšenie daňovej elasticity, čo povedie k pretrvávajúcim tlakom na znižovanie výdavkov.

Najväčší pokles rozpočtovaných príjmov odhaduje IFP pri dani z pridanej hodnoty (DPH), z ktorej by sa do štátnej kasy malo vybrať do konca roka 80,7 mld. Sk. Oproti rozpočtovanej úrovni 82 mld. Sk to predstavuje pokles o 1,3 mld. Sk. Vyšší príjem z DPH plynie podľa IFP najmä z rastúcej spotreby domácností, ktorá je ovplyvnená najmä rastúcimi príjmami zo závislej činnosti. Výnosy z nepriamych daní by spolu so spotrebnými daňami mali poklesnúť o 1,6 mld. Sk.

IFP očakáva pri dani z príjmov, ziskov a kapitálového majetku výpadok v objeme 1 mld. Sk. Rozpočtovaný objem výnosov z dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov by sa mohol výrazne prekročiť o 3,5 mld. Sk a dosiahnuť tak 26,8 mld. Sk. Právnické osoby by podľa IFP mali v tomto roku odviesť do rozpočtu len 21,6 mld. Sk, čo je o 1,2 mld. Sk menej ako plánovalo MF. Poklesnúť by mali aj výnosy z daní z príjmov vyberané zrážkou, pričom IFP odhaduje ich pokles oproti rozpočtovaným o 0,8 mld. Sk na 9,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS