ČLÁNOK
Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR dosiahla ku koncu marca 1998 úroveň 10,45 mld. USD.
15. júna 1998

Pokles zaznamenal aj objem pôžičiek na jedného obyvateľa, ktorý bol v marci 1972 USD oproti 1982 USD vo februári. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo k ultimu marca 1998 na úrovni 1,73 mld. USD, čo je pokles zhruba o 70 mil. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov ku koncu marca bola 8,671 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 49 mil. USD. Strednodobé a dlhodobé zahraničné pôžičky dosiahli 5,726 mld. USD, pričom na konci februára NBS vykazovala 5,8 mld. USD. Krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk a podnikateľských subjektov bolo 4,528 mld. USD v porovnaní s 4,5 mld. USD vo februári. Celkový krátkodobý dlh k ultimu marca 1998 bol vykázaný čiastkou 4,723 mld. USD, čo je 45,2 % celkového zahraničného dlhu. Ku koncu roka 1997 dosahovala hrubá zahraničná zadlženosť 9,896 mld. USD. Ako však vtedy upozornila NBS, reálna výška zahraničného dlhu je podľa jej odhadu zhruba o 800 mil. USD vyššia. „K umelému zníženiu výšky zahraničného zadlženia došlo v dôsledku účtovnej operácie jednej zahraničnej banky so sídlom v SR, uskutočnenej v decembri 1997,“ oznámila slovenská centrálna banka. V priebehu minulého roka zaznamenala celková zahraničná zadlženosť rast o 26,8 %. Ku koncu roka 1996 bola hrubá zahraničná zadlženosť SR na úrovni 7,8 mld. USD a na konci roka 1995 približne 5,8 mld. USD. Zahraničná zadlženosť na obyvateľa predstavovala na konci roka 1996 úroveň 1 473 USD a rok predtým 1 099 USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS