ČLÁNOK
Celera Genomics
8. novembra 2001

Každý typ vedeckého výskumu používa určité referenčné hodnoty, voči ktorým sa porovnávajú nové dáta, čo zabezpečuje kontrolu, presnosť, správnosť a použiteľnosť nových údajov. Integrácia a správna interpretácia údajov o ľudskom genóme vyžaduje kompletnú a presnú databázu referenčných dát.

Spoločnosť Celera zabezpečuje tieto referenčné hodnoty, voči ktorým možno porovnávať genómové sekvencie, EST, proteíny, mRNA, SNP a ďalšie údaje. Výsledná databáza a informačná základňa genómov ponúkaná spoločnosťou Celera urýchľuje vývoj nových liekov, uľahčuje a pomáha identifikovať nové gény. Všetky údaje sa postupne zhromažďujú a zhŕňajú do nových databáz, ktoré kombinujú všetky zmapované informácie. Tento systém umožňuje vedcom využívať všetky dáta bez straty predchádzajúcich údajov.

Celera zoraďuje a zhromažďuje nielen ľudské genómy, ale tiež genómy myší, čo umožňuje nové genómové porovnávania. V budúcnosti plánuje do databázy zaradiť aj genómové informácie potkanov a psov. Spoločnosť má jedinečné postavenie v oblasti identifikácie a porovnávania genómov.

Celera AgGen je líder v objavovaní genómov a testovaní DNA v oblasti poľnohospodárstva. Zabezpečuje klientom rôzne druhy testov tak u rastlín ako aj u živočíchov.

Celera Genomics spolu so spoločnosťou Applied Biosystems sú súčasťou korporácie Applera, ktorá až do roku 2000 vystupovala pod názvom PE Corporation. Applera Corp. je popredný svetový dodávateľ produktov, služieb a informačných riešení pre organizácie zaoberajúce sa genetikou, biotechnológiou, farmakológiou, molekulárnou medicínou, základným výskumom, výskumom ľudského DNA, testovaním kvality životného prostredia a poľnohospodárskych produktov. Spoločnosti Celera Genomics a Applied Biosystems sú na burze obchodované samostatne a vystupujú ako navzájom nezávislé spoločnosti.

Celera Genomics začala svoju činnosť v máji roku 1998. Na podporu svojich aktivít spoločnosť zriadila najväčší genomický výrobný závod na svete s momentálne asi najmodernejším počítačovým vybavením. K jej partnerom a zákazníkom patria také spoločnosti ako Amgen, Novartis, Pfizer, Pharmacia – Upjohn, Immunex, Rhone Poulenc, ale aj Harvard University, University of Texas, The Institute for Genomic Research, austrálska vláda a pod. Rok 2000 bol pre firmu z hľadiska ďalšieho rozvoja zatiaľ najvýznamnejším. Koncom tohto roka Celera kúpila firmu Paracel, ktorej hlavným produktom je hardwarový urýchľovač pre sekvenčné porovnávanie a textové vyhľadávanie. Hodnota tejto akvizície bola stanovená na 27,3 mil. USD. V polovici roka 2000 spoločnosť kúpila od firmy Molecular Applications Group jej technológiu PantherTM. Ide o softwarový nástroj na rýchle a presné analyzovanie činnosti génov a proteínov. Na poli poľnohospodárskej biotechnológie spoločnosť kúpila 49%-ný balík vo firme Agrogen S.A. za 1,2 mil. USD. Ide o výskumné laboratórium lokalizované vo Francúzku a zaoberajúce sa analyzovaním DNA poľnohospodárskych živočíchov a rastlín.

V roku 2000 Celera Genomics Group dosiahla čistú stratu 92,7 mil. USD, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 106% zo 44,9 mil. USD. Spoločnosť zdôvodňuje toto výrazné zhoršenie hospodárskych výsledkov rastúcimi investíciami do výskumu a vývoja a väčším objemom výdavkov na podporu realizácie svojich produktov. Náklady na výskum a vývoj vzrástli o 119,4 mil. USD (takmer o 250%) zo 48,4 mil. USD v roku 1999 na 167,8 mil. USD v roku 2000. Tieto investície smerovali najmä do budovania výskumných tímov. Celkové výnosy spoločnosti vzrástli o viac ako 240% z 12,5 mil. USD na 42,7 mil. USD. Môžeme konštatovať, že v roku 2000 Celera Genomics zaznamenala jeden z najprudších a najdynamickejších rastov v celom biotechnologickom sektore. Vysoká strata potvrdzuje fakt, že ide o spoločnosť zameranú hlavne na výskum a vývoj. Najvyšším tempom rástli celkové aktíva, ktoré z úrovne 344,7 mil. USD vyskočili až na 1,4 mld. USD.

Cena akcií od septembra 2000, kedy dosiahla svoje ročné maximum 118,56 USD/akciu, systematicky klesá. V súčasnosti atakuje hranicu 40 USD/akciu, čo je hodnota približujúca sa ročnému minimu 24 USD/akciu. Trhová kapitalizácia je na úrovni 2,44 mld. USD. Spoločnosť eviduje približne 832 zamestnancov. Podľa vyjadrení popredných predstaviteľov, firma očakáva pokračujúci dynamický rast výnosov, ako aj výdavkov na výskum a vývoj. Tieto zámery potvrdzujú aj predpovede analytikov, ktorí spoločnosti Celera Genomics prisudzujú až 43,3%-ný ročný rast.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS