ČLÁNOK
Časť straty VSŽ vykryjú fondy, zvyšok budúce zisky
24. mája 1999

Piatkové valné zhromaždenie VSŽ, a.s., Košice vzalo na vedomie účtovnú uzávierku, podľa ktorej spoločnosť za minulý rok vykázala stratu 11,059 mld. Sk, pričom plán predpokladal zisk vo výške 643 mil. Sk. Ako informoval hovorca VSŽ Jozef Marko, strata bude vysporiadaná čiastočne z bežných dostupných zdrojov rezervného fondu, fondu dozornej rady, reprefondu, kapitálových fondov a rozdiel v objeme vyše 3 mld. Sk bude ako neuhradená strata postupne vysporiadaný v nasledujúcich rokoch z budúcich ziskov.

Akcionári tiež schválili šesťčlenné predstavenstvo spoločnosti, pričom tento orgán bol doteraz len trojčlenný. Z funkcie člena predstavenstva odstúpil John Goodish. Staronovými členmi zostali Gabriel Eichler (doterajší podpredseda predstavenstva a prezident spoločnosti) a Ladislav Drabik (doterajší predseda predstavenstva a viceprezident pre ľudské zdroje). Za nových členov akcionári zvolili Sergeja Zápotockého (v súčasnosti viceprezident pre marketing a predaj), Jána Valenčíka (viceprezident pre reštrukturalizáciu), Vladimíra Repčáka (viceprezident pre financie) a Attilu Tótha (generálny riaditeľ spoločnosti Novitech, a.s., Košice). Prvé rokovanie predstavenstva sa uskutoční v pondelok 24. mája, na ktorom členovia zvolia svojho predsedu a podpredsedu. Dozorná rada VSŽ zostala po valnom zhromaždení bez zmeny.

Akcionári ďalej zobrali na vedomie správu o činnosti dozornej rady v roku 1998. Odsúhlasili tiež 11 z navrhovaných 13 zmien v stanovách VSŽ. Zúčastnení neschválili predĺženie funkčného obdobia členov predstavenstva na 4 roky, čo znamená, že naďalej je v platnosti doterajšie šesťmesačné funkčné obdobie. V hlasovaní akcionárov neprešiel ani návrh, podľa ktorého by sa nemohli zúčastňovať zasadnutí predstavenstva členovia dozornej rady. Znamená to, že aj naďalej sa môže rokovania predstavenstva podľa stanov spoločnosti zúčastniť každý člen dozorného orgánu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS