ČLÁNOK
Časť služieb na britských letiskách budú poskytovať privátne firmy
17. apríla 2001

Návrh sa označuje za kontroverzný, pretože podstatnú časť servisu na britských letiskách doteraz zabezpečovalo ministerstvo obrany – MoD. Teraz sa má všetko zmeniť a napríklad aj požiarnici a špeciálne jednotky, ktoré zasahovali v prípade leteckých havárií, budú od roku 2003 zamestnancami súkromných firiem. Predbežne sa hovorí o konzorciách Approach Services, Airside a Logicair a čaká sa, ktoré z nich dá najvýhodnejšiu finančnú ponuku, pričom víťaz výberového konania dostane kontrakt na presne vymedzené služby v časovom horizonte 25 rokov.

Zhruba 2000 pracovníkov zmení zamestnávateľa, avšak existuje reálne riziko, že časť z nich zamestnanie stratí.

Víťazná súkromná spoločnosť bude zodpovedať aj za tankovanie pohonných hmôt, čistenie pristávacích a štartovacích dráh, odstraňovanie snehu a ľadu. MoD sa tohto kroku obáva, pretože má na zreteli nielen bezpečnostné aspekty nového projektu, ale aj úroveň poskytovaných služieb. Ochrana letísk, vrátane vojenských základní v Británii, Nemecku a na Cypre, nie je predmetom privatizačného zámeru.

Protestuje aj Únia požiarnych brigád, ktorá vo vyhlásení publikovanom v denníku The Guardian tvrdí, že „tento biznis nemôže byť v privátnych rukách…“

Navyše aj ďalšie služby sa budú poskytovať na letiskách s veľmi citlivým vojenským poslaním, čo je takisto predmetom viacerých sporov.

Navyše je značne neobvyklé, aby sa podobné zmluvy uzatvárali na 25 rokov, čo je príliš dlhá perióda na to, aby sa dalo zásadnejšie ovplyvňovať a verejne kontrolovať ich plnenie.

Dodajme, že už v minulosti sa sprivatizovala údržba lietadiel a práce spojené s výskumom a vývojom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS