ČLÁNOK
Časť dodatočného odvodu zo zisku NBS aj na ozdravenie IRB
27. júla 1999

Pri využití druhého prípadu bude postupovať v súlade s odporúčaniami audítora a nebude musieť tvoriť opravné položky. Uviedol na stretnutí s novinármi guvernér NBS Vladimír Masár. Prostriedky vo výške 8 mld. Sk tak fakticky centrálna banka viaže na ozdravenie bankového sektora.

Viceguvernér Jozef Mudrík upozornil, že NBS spolu s Ministerstvom financií SR rozhodli o inom postupe zúčtovania straty so základným imaním. „Na najbližšom VZ dôjde k zvýšeniu základného imania a na nasledujúcom sa zníži existujúce imanie ako aj navýšená časť imania. V banke ostane 500 mil. Sk stanovených zákonom o bankách,“ uviedol. Podotkol, že proces nútenej správy sa môže ukončiť ešte pred oficiálnym dátumom skončenia – decembrom 1999. Pri navyšovaní základného imania totiž nie sú potrebné lehoty, ktoré je nutné dodržať pri znižovaní základného imania. VZ navýši imanie o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Spolu s odpísaním rezervných a ažiového fondu o 0,9 mld. Sk by tieto prostriedky mali stačiť na vykrytie strát banky a zachovanie minimálneho základného imania banky.

Júnové uznesenie vlády o postupe riešenia situácie v IRB naopak počítalo so znížením základného imania banky z 3 mld. Sk na 3 mil. Sk. Nekonkretizovalo čiastku, o ktorú by sa potom malo základné imanie zvýšiť a následne znížiť za účelom vykrytia straty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS