ČLÁNOK
Časť akcií Slovnaftu bude možné získať za dlhopisy fondu
25. júla 2000

Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) 20. júla schválilo návrh postupu pri naložení s majetkovou účasťou fondu na podnikaní akciovej spoločnosti Slovnaft. Účasť FNM v tomto podniku tvorí 1 646 895 kusov akcií, čo predstavuje 10 %. Podľa schváleného rozhodnutia by 823 448 kusov akcií Slovnaftu (5 %) malo byť ponúknutých na výmenu za dlhopisy FNM. Ďalších 823 447 kusov akcií (5 %) fond navrhuje predať výberovým konaním alebo na verejných trhoch. Ako povedal prezident FNM Jozef Kojda, podľa pôvodného zámeru fond plánoval vymeniť za dlhopisy celých 10 % akcií. Vzhľadom na stav likvidity FNM a na potrebu hotovosti fond pristúpil k rozdeleniu balíka akcií na dve polovice. Do konca tohto týždňa by rozhodnutie malo byť odoslané na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Následne by sa návrhom mala zaoberať aj porada ekonomických ministrov a vláda SR.
Spätný prevod akcií reprezentujúcich 10-percentný podiel na základnom imaní Slovnaftu sa medzi Slovintegrou a fondom uskutočnil začiatkom mája tohto roku. Dohodu o prevode akcií potvrdila vláda už 22. decembra 1999. Prevod však bol podmienený aj prijatím novely zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákona o veľkej privatizácii).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS