ČLÁNOK
Časť akcií Slovnaftu bude možné získať za dlhopisy fondu
25. júla 2000

Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) 20. júla schválilo návrh postupu pri naložení s majetkovou účasťou fondu na podnikaní akciovej spoločnosti Slovnaft. Účasť FNM v tomto podniku tvorí 1 646 895 kusov akcií, čo predstavuje 10 %. Podľa schváleného rozhodnutia by 823 448 kusov akcií Slovnaftu (5 %) malo byť ponúknutých na výmenu za dlhopisy FNM. Ďalších 823 447 kusov akcií (5 %) fond navrhuje predať výberovým konaním alebo na verejných trhoch. Ako povedal prezident FNM Jozef Kojda, podľa pôvodného zámeru fond plánoval vymeniť za dlhopisy celých 10 % akcií. Vzhľadom na stav likvidity FNM a na potrebu hotovosti fond pristúpil k rozdeleniu balíka akcií na dve polovice. Do konca tohto týždňa by rozhodnutie malo byť odoslané na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Následne by sa návrhom mala zaoberať aj porada ekonomických ministrov a vláda SR.
Spätný prevod akcií reprezentujúcich 10-percentný podiel na základnom imaní Slovnaftu sa medzi Slovintegrou a fondom uskutočnil začiatkom mája tohto roku. Dohodu o prevode akcií potvrdila vláda už 22. decembra 1999. Prevod však bol podmienený aj prijatím novely zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákona o veľkej privatizácii).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS