ČLÁNOK
Časť akcií Slovnaftu bude možné získať za dlhopisy fondu
25. júla 2000

Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) 20. júla schválilo návrh postupu pri naložení s majetkovou účasťou fondu na podnikaní akciovej spoločnosti Slovnaft. Účasť FNM v tomto podniku tvorí 1 646 895 kusov akcií, čo predstavuje 10 %. Podľa schváleného rozhodnutia by 823 448 kusov akcií Slovnaftu (5 %) malo byť ponúknutých na výmenu za dlhopisy FNM. Ďalších 823 447 kusov akcií (5 %) fond navrhuje predať výberovým konaním alebo na verejných trhoch. Ako povedal prezident FNM Jozef Kojda, podľa pôvodného zámeru fond plánoval vymeniť za dlhopisy celých 10 % akcií. Vzhľadom na stav likvidity FNM a na potrebu hotovosti fond pristúpil k rozdeleniu balíka akcií na dve polovice. Do konca tohto týždňa by rozhodnutie malo byť odoslané na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Následne by sa návrhom mala zaoberať aj porada ekonomických ministrov a vláda SR.
Spätný prevod akcií reprezentujúcich 10-percentný podiel na základnom imaní Slovnaftu sa medzi Slovintegrou a fondom uskutočnil začiatkom mája tohto roku. Dohodu o prevode akcií potvrdila vláda už 22. decembra 1999. Prevod však bol podmienený aj prijatím novely zákona o prevode majetku štátu na iné osoby (zákona o veľkej privatizácii).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS