ČLÁNOK
Časť akcií RIF získali zahraniční investori
20. augusta 2001

Obchodník s cennými papiermi Invest Brokers na základe komisionárskej zmluvy realizoval prevod akcií Reštitučného investičného fondu (RIF) pre zahraničných klientov. Pre agentúru SITA to v súvislosti s tohtotýždňovými prevodmi akcií RIF povedala Andrea Straková, PR manager skupiny Penta pre SR. Invest Brokers je členom skupiny Penta Group. Straková však neupresnila, aký veľký balík spoločnosť Invest Brokers prevádzala, ani pôvodného a nového majiteľa.

V pondelok na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) prostredníctvom priamych obchodov zmenilo majiteľa 98 000 a 134 601 akcií RIF pri jednotnej cene 510 Sk. Prvý balík reprezentuje 4,79 % a druhý 6,58 % emisie spoločnosti, spolu je to 11,36 % emisie. V utorok opäť priamym obchodom na BCPB dominovali prevody 90 000 (4,3 %) a 53 250 akcií (2,6 %) RIF po 500 Sk a 510 Sk. Vo výpise Strediska cenných papierov bol zatiaľ zverejnený len prevod zodpovedajúci 3,72-percentnému podielu akcií RIF. Podľa výpisu tak znížila spoločnosť Wood & Co, s.r.o. svoj podiel vo fonde zo 6,15 % akcií na 2,43 % akcií. Firma však prevod bližšie nekomentovala. Obchodovanie s akciami RIF je vzhľadom na piatkový termín konania valného zhromaždenia pozastavené a akcie budú uvoľnené opäť od pondelka.

O akcie fondu sa v poslednej dobe zaujímal jeho minoritný akcionár Howard Golden, člen dozornej rady RIF zastupujúci skupinu The Brookdale Group, do štruktúry ktorej patrí aj newyorský investičný fond The Central European Privatization Fund. Golden však chcel kúpiť 28,59-percentný podiel Fondu národného majetku (FNM). Prezident FNM ale odporučil orgánom fondu Goldenovu ponuku neakceptovať a predať tento balík prostredníctvom výberového konania. FNM vlastní v RIF takmer 43-percentný podiel. Ďalším akcionárom RIF je Slovenský pozemkový fond s podielom 15,65 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS