ČLÁNOK
Časopis Euromoney udelil Tatra banke titul Banka roka v SR
21. septembra 2001

Prestížny ekonomický mesačník Euromoney sa rozhodol za dosiahnuté výsledky v minulom roku udeliť Tatra banke titul Najepšia banka na Slovensku 2001. Tento titul získala Tatra banka už po siedmykrát. Tatra banku zároveň ohodnotili ako najlepšiu úverovú inštitúciu na Slovensku v roku 2001 ocenením Best Debt House in Slovakia.

Hlavným kritériom ocenenia banky bola podľa predstaviteľov Euromoney dlhodobá stratégia banky spojená s nadštandardne kvalitnými službami a hospodárskymi výsledkami.

„Veľmi si vážime toto ocenenie a teší nás, že sme schopní svoju kvalitu v priebehu rokov zvyšovať, pretože konkurencia rastie s nárokmi našich klientov. Spomedzi mnohých prestížnych ocenení, ktoré sa nám za posledné roky podarilo získať, považujeme ocenenie Euromoney za príjemné potvrdenie našej snahy a ambícií,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Reiner Franz.

Tatra banka ako najstarší peňažný ústav v SR vznikla v roku 1885 a v medzivojnovom období sa stala jednou z najdôležitejších bánk na Slovensku. Tatra banku, a.s., založili ako súkromnú banku na Slovensku v roku 1990 ako nepriameho nástupcu pôvodnej Tatra banky. Nárastom bilnčnej sumy v roku 2000 o 30% na úroveň 78 mld. Sk, zaznamenala banka rýchlejší rast bilnčnej sumy, ako pôvodne plánovala. Bilančnou sumou sa Tatra banka v minulom roku podieľala približne 10 percentami na aktívach bankového sektora . V priebehu minulého roka bol kapitál banky posilnený o nerozdelený zisk z roku 1999, čím sa jeho hodnota zvýšila na úroveň 6,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS